ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

[29.03.2024.]  Акредитовани студијски програми одсека Високе грађевинско-геодетске школе:

obavestenje

 Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије одсек Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија у Београду   је добила акредитацију за студијске програме основних и мастер струковних студија.

 Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија , Београд, добила је
 уверење о акредитацији следећих студијских програма основних струковних студија:

1. Архитектура, основне струковне студије
Решење
Уверење
2. Геодезија-Геоматика, основне струковне студије
Решење
Уверење
3. Грађевинско инжењерство, основне струковне студије
Решење
Уверење
4. Архитектура, мастер струковне студије
Решење
Уверење
5. Геодезија-Геоматика, мастер струковне студије
Решење
Уверење
6. Грађевинско инжењерство, мастер струковне студије
Решење
Уверење

MASTER STRUKOVNE STUDIJE
Studijski program GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO akreditovan od 2024. godine

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne strukovne studije (OSS)

R. 
Br.
Šifra 
pred-
meta 
Naziv predmeta Seme-
star
Tip
pred-
meta 
Status
pred-
meta 
Aktivna nastava Ostali
časovi
ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. Metodologija naučno stručnog istraživanja 1 AO O 2 2 5
2. Upravljanje projektima 1 SS O 2 2 6
3. Aseizmičko projektovanje objekata 1 SS O 2 2 7
4. Modelovanje u analizi konstrukcija 1 SS O 2 2 7
5. Odabrane teme matematike i primene 1 AO O 2 2 5
6. Odabrana poglavlja iz betonskih konstrukcija 2 SA O 2 2 5
7. Odabrana poglavlja iz metalnih konstrukcija 2 SA O 2 2 5
8. Zidane konstrukcije 2 SA O 2 2 5
9. Upravljanje investicijama u građevinarstvu 2 SA I 2 2 6
10. Gradski infrastrukturni sistemi 2 SA I 2 2 4
11. Odabrana poglavlja iz projektovanja i izvođenja puteva 2 SA I 2 2 6
12. Tehnologija betona 2 SA I 2 2 6
13. Stručna praksa 1 2 SA O 0 0 0 6 3
Bodovi u semestru 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 690
DRUGA GODINA
14. Odabrana poglavlja iz fundiranja 3 SA O 2 2 5
15. Izvođenje radova u građevinarstvu 3 SA O 2 2 5
16. Konstruktivni sistemi 3 SS O 2 2 5
17. Prefabrikovane betonske konstrukcije 3 SA I 2 1 5
18. Odabrana poglavlja iz hidrotehnike 3 SA I 2 1 5
19. Energetska efikasnost i sertifikacija zgrada 3 SA I 2 2 5
20 Urbanističko građevinske procedure 3 SA I 2 2 5
21 Trajnost i sanacija objekata 3 SA I 2 2 5
22. Planiranje u građevinarstvu 3 SA I 2 2 5
23. Stručna praksa 2 4 SS O 0 0 0 6 6
24. Završni rad 4 SA O 2 2 20 0 10
25. Odbrana završnog rada 4 SA O 0 0 0 4 14
Bodovi u semestru 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 795
Ukupno časova aktivne nastave,
ostali časovi i bodova za sve godine studija
1485 120