ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Master strukovne studije - Stručna praksa 2

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
12.03.2018. Stručna praksa - Formular (.pdf) 39 kb 
12.03.2018. Stručna praksa - Formular (.doc) 50 kb
29.05.2018. Opis: Stručna praksa 2 64 kb 
18.03.2020. Дневник праксе 121 kb 


 

11.03.2021.

Обавештење:

Информације везане за праксу, као и пријављивање можете добити/обавити сваког радног дана од 9 до 12 часова у рачунском центру ВГГШ ИСКЉУЧИВО уз претходну најаву дан раније на mail: praksavggs@gmail.com, због обавеза референта.

Референт за праксу - Марко Вуковић