ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2021/2022. година

ПРИЈАВА ИСПИТА

  • Од 17.01.2022. до 20.01.2022. године (редовни термини рада Студентске службе).
  • Испит се може пријавити само уз индекс.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ МОГУЋА ЈЕ САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ.
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање 24.01.2022. понедељак 15:00 РЦ 2
2 Зидане конструкције у високоградњи 25.01.2022. уторак 15:00 АС 1
3 Теорија планирања 27.01.2022. четвртак 14:00 АС 1
4 Методологија научно-стручног истраживања 28.01.2022. петак 15:00 АС 1
5 Градски инфраструктурни системи 28.01.2022. петак 15:00 АС 2
6 Фундирање објеката високоградње 31.01.2022. понедељак 15:00 АС 2
7 Информациони системи 01.02.2022. уторак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
8 Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње 04.02.2022. петак 15:00 АС 1
9 Металне конструкције у високоградњи 05.02.2022. субота 9:00 ДС 1
10 Европска техничка регулатива у грађевинарству 05.02.2022. субота 12:00 АП 2
11 Енергетска ефикасност и сертификација зграда 05.02.2022. субота 12:00 ДС 1
12 Управљање пројектима 07.02.2022. понедељак 14:00 АП 1
13 Mоделовање у анализи конструкција 08.02.2022. уторак 15:00 РЦ 2
14 Основи архитектонског пројектовања 10.02.2022. четвртак 15:00 АС 2
15 Управљање инвестицијама 11.02.2022. петак 15:00 АС 1
16 Урбанистичко грађевинске процедуре 12.02.2022. субота 10:00 АС 1
17 Бетонске конструкције у високоградњи 12.02.2022. субота 11:00 АП 1
18 Спрегнуте и ПНП конструкције 12.02.2022. субота 11:00 АП 2
19 Савремене конструкције 12.02.2022. субота 12:00 ДС 2