ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Академија техничко-уметничких струковних студија у Београду
Одсек ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
у школској 2021/22. години

 

 

06.05.2022.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ И ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА НАСТАВНИКЕ И СТУДЕНТЕ

Током трајања праксе студенти морају поштовати сва правила понашања прописана Правилником школе.

Због специфичности услова теренског рада неопходно је поштовати и следеће:

 • Поштовати прописани распоред рада.
 • Приликом узимања и враћања геодетске опреме у магацин поштовати правила која су исписана на вратима магацина и придржавати се редоследа изузимања опреме.
 • Наставници или лица која их замењују треба да буду присутни у магацину приликом задуживања опреме. При издавању инструмената магационер је обавезан да упозна наставника са недостацима опреме коју издаје.
 • Инструменте и прибор користити према упутствима.
 • Пре враћања у магацин, опрема се мора очистити и комплетирати. Уочени недостаци морају се одмах пријавити магационерима и регистровати на посебан списак који остаје код магационера.
 • У току рада на терену обавезно је ношење сигурносних флуоресцентних прслука и поштовање саобраћајних прописа који се односе на пешаке.
 • Не улазити у полемике и свађе са агресивним пролазницима, возачима, станарима или власницима непокретности и настојати да се избегне конфликт, по цену прекида радова.
 • Не сме се непотребно уништавати вегетација, нарушавати животна средина, ложити ватра на отвореном простору и конзумирати алкохол и опојна средства.
 • Одевање мора бити прилагођено условима рада на терену (ходање по различитим површинама, заштита од сунца, инсеката, гмизаваца и сл.). На наставу се не може долазити у кратким панталонама или бермудама, сукњама, мајицама на бретеле, папучама и сличној одећи и обући. На крају радног дана треба се прегледати и утврдити да ли има уједа инсеката (крпеље немојте никада сами вадити, потребно је обратити се лекару).
 • Одлазак и повратак са терена обављати у групама.
 • Придржавати се прописаног радног времена:

  Друга година 8:00 – 14:00 часова.
  Прва година 8:30 – 14:30 часова.

 

22.04.2022.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА И
I ГОДИНЕ МАСТЕР СТУДИЈА

ПОЗИВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ III ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА И СТУДЕНТИ I ГОДИНЕ МАСТЕР СТУДИЈА, КОЈИ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА СЕ АНГАЖУЈУ НА ПОСЛОВИМА МАГАЦИОНЕРА И ДРУГИМ ПОМОЋНИМ ПОСЛОВИМА НА ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ  I  И  II ГОДИНЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ОД 09.05. ДО 28.05.2022. ГОДИНЕ,  ДА СЕ ПРИЈАВЕ СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА.

У ПРИЈАВИ ЈЕ ПОТРЕБНО НАВЕСТИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ:

 • ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И БРОЈ ИНДЕКСА;
 • АДРЕСУ СТАНОВАЊА (ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ);
 • КОНТАКТ ТЕЛЕФОН;
 • E-mail АДРЕСУ;

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА ОД  9.00 ДО 14.00 СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ДО 26.04.2022. ГОДИНЕ. ИЗБОР ЋЕ СЕ ОБАВИТИ НА ОСНОВУ УСПЕХА НА СТУДИЈАМА И ПРЕПОРУКА НАСТАВНИКА.

УПРАВА ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА


 

15.04.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I И II ГОДИНЕ

Практична настава студената I и II године одржаће се од 09.05. до 27.05.2022. године
по плану и распореду који ће бити благовремено објављени.

Право обављања Пракичне наставе имају сви студенти који су уписани на I и II годину студија, a нису обавили Практичну наставу.

Пријављивање за практичну наставу је обавезно и биће од 18.04. до 21.04.2022. године.

Сви студенти су дужни да уз пријаву приложе доказ о уплати надокнаде за обављање Практичне наставе у износу од 4 000 динара.   

Самофинансирајући студенти морају имати евидентиране уплате свих доспелих рата школарине за ову школску годину (III рата).

Управа Геодетског одсека