ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Референтне геодетске мреже 1. петак 02.09. 16.00 2
2. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. петак 02.09. 16.00 3
3. Пројекат из фотограметрије и картографије 2. субота 03.09. 9.00 3
4. Инжењерска фотограметрија 2. субота 03.09. 9.00 3
5. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 03.09. 9.00 2
6. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 03.09. 9.00 4
7. Пројекат из инжењерске геодезије 2. субота 03.09. 11.00 2
8. Пројекат из државног премера и катастра 2. субота 03.09. 11.00 4
9. Информациони системи у катастру 1. субота 03.09. 11.00 РЦ
10. Софтвери у геодезији 2. субота 03.09. 13.00 3
11. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. петак 09.09. 16.00 2
12. Деформациона анализа 2. петак 09.09. 16.00 2
13. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 10.09. 9.00 3
14. Картографија 1. субота 10.09. 11.00 2
15. Tехничке пословнe комуникације и презентације 2 петак 16.09. 16.00 3
16. Процена тржишне вредности непокретности 1. петак 16.09. 17.00 3
17. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 17.09. 9.00 2
18. Регистрација права на непокретностима 1. субота 17.09. 9.00 3
19. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 17.09. 12.00 3
20. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 17.09. 12.00 2
21. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 17.09. 13.00 2

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • ОД 24.08. ДО 29.08.2022. ГОДИНЕ,
  • ИСПИТИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЛИЧНО У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА,
  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.