ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

[29.03.2024.]  Акредитовани студијски програми одсека Високе грађевинско-геодетске школе:
 

КАЛЕНДАР

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије одсек Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија у Београду је добила акредитацију за студијске програме основних и мастер струковних студија.

Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија , Београд, добила је
уверење о акредитацији следећих студијских програма основних струковних студија: 

1. Архитектура, основне струковне студије
Решење
Уверење
2. Геодезија-Геоматика, основне струковне студије
Решење
Уверење
3. Грађевинско инжењерство, основне струковне студије
Решење
Уверење
4. Архитектура, мастер струковне студије
Решење
Уверење
5. Геодезија-Геоматика, мастер струковне студије
Решење
Уверење
6. Грађевинско инжењерство, мастер струковне студије
Решење
Уверење

MASTER STRUKOVNE STUDIJE
Studijski program GEODEZIJA-GEOMATIKA akreditovan 2024. godine

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne strukovne studije (OSS)

R. 
Br.
Šifra 
pred-
meta 
Naziv predmeta Seme-
star
Tip
pred-
meta 
Status
pred-
meta 
Aktivna nastava Ostali
časovi
ESPB
P V DON
Prva godina
1. Metodologija projektovanja 1 AO O 3 2 6
2. Informacioni sistemi u katastru 1 SS O 3 3 8
Predmet izbornog bloka 1. (bira se 1 od 2)
3. 3D modelovanje prostora 1 AO I 2 2 6
3. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti 1 AO I 2 2 6
Predmet izbornog bloka 2. (bira se 1 od 2)
4. Geodezija u uređenju prostora 1 SA I 3 2 7
4. Geodezija u energetici i rudarstvu 1 SA I 3 2 7
5. Kartografija 2 SS O 3 2 7
6. Referentne geodetske mreže 2 SS O 3 2 7
Predmet izbornog bloka 3. (bira se 1 od 2)
7. Projektovanje u državnom premeru i katastru 2 SA I 2 2 2 7
7. Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu 2 SA I 2 2 2 7
Predmet izbornog bloka 4. (bira se 1 od 2)
8. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 2 SA I 2 2 7
8. Geodetska testiranja i analize 2 SA I 2 2 7
9. Stručna praksa 1 2 SA O 6 5
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
315 255 30 90 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600
Druga godina (završna godina)
10. Lasersko skeniranje 3 SA O 2 1 6
11. Deformaciona analiza 3 SS O 3 2 6
12. Katastarska reorganizacija zemljišta 3 SS O 2 2 6
13. Inženjerska fotogrametrija 3 SA O 2 2 6
Predmet izbornog bloka 5. (bira se 1 od 2)
14. Satelitska geodezija i pozicioniranje 3 SA I 2 2 6
14. Vizualizacija geoprostornih podataka 3 SA I 2 2 6
Predmet izbornog bloka 6. (bira se 1 od 3)
15. Projekat iz državnog premera i katastra nepokretnosti 4 SA I 3 6
15. Projekat iz inženjerske geodezije 4 SA I 3 6
15. Projekat iz fotogrametrije i kartografije 4 SA I 3 6
16. Stručna praksa 2 4 SA O 6 4
17. Završni rad - primenjeni istraživački rad 4 SA O PIR17 10
18. Završni rad - Izrada i odbrana 4 SA O 4 10
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
165 135 45 405 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600
Ukupno časova aktivne nastave,
ostali časovi i bodova za sve godine studija
1200    180