ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

24.10.2011

II међународни конгрес Sport facilities, Curent Position and Perspectives

У Београду је, од 07.10. до 08.10.2011. године, у организацији Факултета спорта и физичког васпитања, одржан II међународни конгрес под називом Sport facilities, Standardisation and trends, који је окупио стручњаке из области изградње спортских објеката, из Србије и земаља Европе (Велика Британија, Република Српска, Словенија, Грчка). У оквиру конгреса установљени су и даљи циљеви развоја ове проблематике. Професори и предавачи Високе грађевинско геодетске школе имали су запажена излагања. Своје радове изложили су проф. др Горан Ћировић, дипл. грађ. инж., др Вуле Алексић, дипл.мат., др Снежана Митровић, дипл. грађ. инж., мр Симо Суђић, дипл. грађ. инж., мр Марина Николић Топаловић, дипл.арх., мр Драган Николић, дипл.грађ.инж. и спец. Зора Алексић, дипл. мат.