ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

24.10.2011

XXXVIII симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2011

На Златибору је, у организацији Економског факултета из Београда, од 04.10. до 07.10.2011. године одржан XXXVIII симпозијум SYM-OP-IS 2011 - Симпозијум о операционим истраживањима са међународним ућешћем, који окупља операционе истраживаче из земље и иностранства. Овај симпозијум се без прекида одржава једном годишње од 1974. године, с обзиром да не јењава интересовање за ову интердисциплинарну науку. Операциона истраживања су математичка дисциплина, али и истовремено једна од базичних дисциплина менаџмента. Назив су добиле по истраживању операција у организационим системима са сврхом њихове оптимизације. Најпре су се користиле у војне сврхе, да би прерасле у науку која се користи за управљање у пословним системима. Комплексност и обим операционих истраживања наметнула је потребу за истовременим активним учешћем 12 институција – коорганизатора: Факултет организационих наука, Институт ''Михајло Пупин'', Друштво операционих истраживача, Економски факултет, Економски институт, Математички факултет, Математички институт, Машински факултет, Рударско-геолошки факултет, Саобраћајни факултет, Висока грађевинско геоетска школа, сви из Београда и Војска Србије.

Као и претходних година, програм SYM-OP-IS-а је обухватао све важније области теорије и примене операционих истраживања: Екологија, Економски модели и економетрија,  Експертни системи-подршка одлучивању, Електронско пословање, Енергетика, Финансије и банкарство, Геоинформациони системи (ГИС), Грађевинарство, Графови и мреже, Информациони системи, Истраживање и развој, Истраживање података - Дата Мининг, Комбинаторна оптимизација,  Логистика, Масовно опслуживање, Математичко програмирање, Меко рачунарство – Софт Цомпутинг,  Менаџмент, Пољопривреда и шумарство, Поузданост и одржавање, Предвиђање и планирање, Примене операционих истраживања у одбрани, Рударство и геологија, Симулација, Статистички модели, Стохастички модели и временске серије, Саобраћај, транспорт и комуникације, Управљање производњом и залихама, Управљање ризиком и Вишекритеријумска анализа и оптимизација.

У оквиру SYM-OP-IS-а је и ове године успешно и запажено било излагање радова у области грађевинарства, у оквиру Секције за грађевинарство под руководством проф. др Горана Ћировића, дипл. грађ. инж. Саопштено је 13 радова који се односе на грађевинарство и инвестиције. Радове су презентовали учесници са Грађевинских факултета у Београду, Новом Саду и Бања Луци, као и учесници из Института ИМС из Београда, док је највећи број учесника био са Високе грађевинско-геодетске школе из Београда и то: проф. др Горан Ћировић, дипл. грађ. инж., др Вуле Алексић, дипл. мат., др Снежана Митровић, дипл. грађ. инж., др Славољуб Томић, дипл. инж. геод., мр Симо Суђић, дипл. грађ.инж., спец. Зора Алексић, дипл. мат. и Зоран Живковић, дипл.арх.