ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

12.10.2010

XXXVII симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2010

На Тари је, у организацији Војске Србије и Министарства одбране, од 21.09. до 24.09.2010. године одржан XXXVII симпозијум SYM-OP-IS 2010 - Симпозијум о операционим истраживањима са међународним ућешћем, који окупља операционе истраживаче из земље и иностранства. Овај симпозијум се без прекида одржава једном годишње од 1974. године, с обзиром да не јењава интересовање за ову интердисциплинарну науку. Операциона истраживања су математичка дисциплина, али и истовремено једна од базичних дисциплина менаџмента. Назив су добиле по истраживању операција у организационим системима са сврхом њихове оптимизације. Најпре су се користиле у војне сврхе, да би прерасле у науку која се користи за управљање у пословним системима. Комплексност и обим операционих истраживања наметнула је потребу за истовременим активним учешћем 11 институција – коорганизатора: Факултет организационих наука, Институт ''Михајло Пупин'', Друштво операционих истраживача, Економски факултет, Економски институт, Математички факултет, Математички институт, Машински факултет, Рударско-геолошки факултет, Саобраћајни факултет, сви из Београда и Војска Србије.

Од следеће године коорганизаторима се придружује и Висока грађевинско-геодетска школа из Београда.

Као и претходних година, програм SYM-OP-IS-а је обухватао све важније области теорије и примене операционих истраживања: Екологија, Економски модели и економетрија, Експертни системи-подршка одлучивању, Електронско пословање, Енергетика, Финансије и банкарство, Геоинформациони системи (ГИС), Грађевинарство, Графови и мреже, Информациони системи, Истраживање и развој, Истраживање података - Дата Мининг, Комбинаторна оптимизација, Логистика, Масовно опслуживање, Математичко програмирање, Меко рачунарство – Софт Цомпутинг, Менаџмент, Пољопривреда и шумарство, Поузданост и одржавање, Предвиђање и планирање, Примене операционих истражибвања у одбрани, Рударство и геологија, Симулација, Статистички модели, Стохастички модели и временске серије, Саобраћај, транспорт и комуникације, Управљање производњом и залихама, Управљање ризиком и Вишекритеријумска анализа и оптимизација.

У оквиру SYM-OP-IS-а је и ове године успешно и запажено било излагање радова у области грађевинарства, у оквиру Секције за грађевинарство под руководством проф. др Горана Ћировића, дипл. грађ. инж. Саопштено је 8 радова који се односе на грађевинарство и инвестиције: Избор оптималне локације за изградњу фабрике бетона методом електре вишекритеријумског одлучивања, Делпхи метход ефецтивенесс оф пројецт теам, Оптимизација потпорног зида применом ГА, Управљање канализационим системима у ванредним условима, Дефинисање циљева и одређивање тежина критеријума у поступку вредновања варијантних решења применом вишекритеријумске оптимизације у процесу пројектовања саобраћајница, Један модел процене ризика повреда на раду у грађевинарству помоћу историјских података, Избор варијанте транспорта нафтних деривата и Процена значајних позиција радова. Радове су презентовали учесници са Грађевинских факултета у Београду, Новом Саду и Бања Луци, као и учесници из Института ИМС из Београда, док је највећи број учесника био са Високе грађевинско-геодетске школе из Београда и то: проф. др Горан Ћировић, дипл. грађ. инж., др Вуле Алексић, дипл. мат., доц. др Снежана Митровић, дипл. грађ. инж., и мр Симо Суђић, дипл. грађ.инж.