ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти основних студија, који су на самофинасирању и студенти мастер студија, који пријављују испите у наредним испитним роковима, да имају обавезу плаћања накнаде за полагање испита у складу са Ценовником у износу од 800.00 динара. Доказ о уплати (примерак уплатнице) прилажу уз испитну пријаву која ће се попуњавати пре почетка испита. Такође, на првом испиту који полажу, треба да уз пријаву испита доставе и доказ о уплати доспелих и неевидентираних обавеза по основу школарине за школску 2019/20. годину, закључно са 15.03.2020. године.

Студентима који су пријавили испите у мартовском испитном року, а који због увођења ванредног стања нису реализовани, уплате надокнада за полагање испита ће се признати у првом наредном испитном року.

Одсек Висока грађевинско-геодетска школа, Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, разматра могућност да се студентима основних студија који су на самофинасирању и студентима мастер студија, у складу са могућностима и тренутном ситуацијом, олакша студирање одговарајућим умањењем преосталог дела школарине за текућу школску годину, као и да се преостале обавезе измирују у више рата. Студенти ће о висини умањења школарине и другим детаљима бити благовремено обавештени.

Студентима основних студија се саветује да уложе додатни напор и полагањем испита и стицањем неопходног броја ЕСПБ бодова, сачувају или се изборе за статус студента који студира на терет буџета Републике Србије и тиме себи самање трошкове студирања.

Руководилац Одсека
Висока-грађевинско геодетска школа
Проф.др Вуле Алексић, дипл.мат.