ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

 

ОДРЖАВАЊЕ КОНСУЛТАЦИЈА

У циљу превенције болести COVID-19, Одсек Висока грађевинско-геодетска Школа (ВГГШ), Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, је прописао посебну процедуру за одржавање консултација. Консултације са наставницима и сарадницима се могу одржавати за предмете из летњег семестра у време одржавања априлског испитног рока, од 01.06.2020. године до 10.06.2020.године. Организовање консултација ће се спроводити на следећи начин:

  • заинтересовани студенти су обавезни да се путем електронске поште (службена Е-mail адреса) пријаве za консултације предметним наставницима,
  • у пријави за консултације студент обавезно наводи оквирно оријентационе теме консултација,
  • предметни наставници, на основу броја пријављених студента и тема консултација формирају мање групе студената за консултације, при чему  величину  групе  одређују  на основу расположивог простора у  учионицама, тако да удаљеност између студената буде најмање два метра,
  • на основу броја група за консултације, предметни наставници сачињавају прецизан план њиховог одржавања, који мора да садржи: број група за консултације, име, презиме и број индекса за сваког студента у групи, прецизно време одржавања консултација и место државања консултација (учионица, кабинет,...),
  • план одржавања консултација одобрава руководилац Одсека.
  • приликом одржавања консултација неопходно је да се сви присутни придржавају прописаних мера и упутстава за превенцију болести COVID-19.

Руководилац Одсека
Висока-грађевинско геодетска школа
Проф.др Вуле Алексић, дипл.мат.