ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Иницијатива наше школе за обележавање великог јубилеја

„175 ГОДИНА ГЕОДЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У СРБИЈИ“

Директорка наше школе проф. др Александра Костић-Милановић заједно са шефом Геодетског одсека проф. др Мирославом Марчетом и помоћником директора за наставу Геодетског одсека проф. др Мирољубом Миливојчевићем, на састанку са директором Републичког геодетског завода Ненадом Теслом, дипл.геод.инж. и његовим помоћницима мр Стојанком Бранковић, дипл.геод.инж. и Костом Мирковићем,дипл.прав. који је одржан 18. јануара 2011. године у просторијама Републичког геодетског завода, предала је писану Иницијативу Високе грађевинско-геодетске школе да се 2012. године у Србији обележи велики јубилеј под називом „175 година геодетске делатности у Србији“. У Иницијативи је укључен и предлог Програма обележавања конципиран у 14 тачака.

Директор Републичког геодетског завода прихватио је са великим задовољством предложену Иницијативу и оценио да је обележавање наведеног јубилеја значајно за геодетску делатност и да треба да има државни карактер. Истовремено је предложио да се што пре почне са непосредним припремама за обележавање ове годишњице.

Представници Високе грађевинско-геодетске школе су се захвалили директору Тесли на правилној процени изузетног значаја овог јубилеја за целокупну геодетску делатност у Србији као и на прихватању наведене Иницијативе за његово достојно обележавање. При томе су се у потпуности сложили да је неопходно што пре започети организационе послове ради што успешнијег обележавања овог јубилеја у 2012. години.