VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

UPIS NA VISOKU GRAĐEVINSKO – GEODETSKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA
- PO OSNOVU PRELASKA SA DRUGE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE -

Bez prijemnog ispita na Visoku građevinsko - geodetsku školu se mogu upisati lica koja su bila upisana na
akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

 

1) POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • molba za upis;
 • fotokopija indeksa sa fakulteta (samo prve dve strane);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dokumenta iz srednje škole (mogu overene fotokopije ukoliko student ostaje upisan i na fakultet sa kojeg prelazi);
 • uplatnice za upis i prvu ratu školarine;

2)  TROŠKOVI PRELASKA:

 • 8000 RSD - troškovi upisa;
 • 75000 RSD – školarina (u 5 jednakih rata);
 • priznavanje ispita – 900 RSD po ispitu;

3) ČESTA PITANJA U VEZI PRELASKA SA FAKULTETA (FAQ)

1. Do kada je moguće izvršiti prelazak sa fakulteta na VGGŠ?
  - Prelazak je poželjno izvršiti pre početka zimskog semestra ili najkasnije do kraja zimskog semestra.

2. Koliko traje školovanje na VGGŠ?
  - osnovne strukovne studije – 3 godine (180 ESPB)
  - specijalističke strukovne studije – 1 godina (60 ESPB)
  - master strukovne studije – 2 godine (120 ESPB)

3. Koje se zvanje stiče po završetu školovanja na VGGŠ?
  - Po diplomiranju na osnovnim studijama stiče se stručni naziv
  STRUKOVNI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA / ARHITEKTURE / GEODEZIJE
  - Po završetku specijalističkih studija stiče se stručni naziv
  SPECIJALISTA STRUKOVNI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA / GEODEZIJE
  - Po završetku master studija stiče se naziv
  STRUKOVNI MASTER INŽENJER GRAĐEVINARSTVA / GEODETIJE

4. Koje licence se stiču nakon diplomiranja na VGGŠ?
  - Nakon završetka studija na VGGŠ stiču se odgovarajuće licence Inženjerske komore Srbije
    u zavisnosti od studijskog programa i nivoa studija. Reč je o sledećim licencama:

  - Studijski program GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

 • osnovne studije – licence 800 i 812;
 • specijalističke studije – licence 700 i 712;

  - Studijski program ARHITEKTURA

 • osnovne studije – licenca 800;
 • specijalističke studije – licenca 700;

  - Studijski program GEODEZIJA – GEOMATIKA

 • osnovne studije – licenca 871; licenca II reda;
 • specijalističke studije –licenca 771; licenca I reda;

  - Više o licencama na: www.ingkomora.org.rs

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte:

studijski
program
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
ARHITEKTURA
GEODEZIJA - GEOMATIKA
adresa Hajduk Stanka 2, Beograd Milana Rakića 42, Beograd
telefon +381 11 2422 178 +381 11 2411 885
e-mail: radovancev@gmail.com geod@sezampro.rs