VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

UPIS 2017/2018

PRIZNAVANjE PRIJEMNOG ISPITA SA DRUGOG FAKULTETA

Kandidati koji su polagali prijemni ispit na drugom fakultetu ili visokoj školi mogu upisati
Visoku gradjevinsko - geodetsku školu (Građevinsko inženjerstvo, Arhitektura, Geodezija - Geomatika) po osnovu tako položenog prijemnog ispita.

Kandidati koji su ostvarili ukupno više od 50 bodova konkurišu za budžet, a oni koji su ostvarili ukupno od 30-50 bodova mogu se upisati kao samofinansirajući studenti.

Upis će se vršiti u petak 14. jula od 10:00-13:00 časova.

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM UPISA:

  • SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE (original)
  • DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ODNOSNO MATURSKOM ISPITU (original)
  • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (original)
  • DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS i PRIZNAVANjE PRIJEMNOG ISPITA U IZNOSU OD 8.000,00 RSD NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE (840-1918666-13)
  • DVE FOTOGRAFIJE (3,5cmx4,5cm)
  • INDEKS i OBRASCI ZA UPIS SE DOBIJAJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI (ne plaća se)
  • POTVRDA O OSVOJENIM BODOVIMA NA PRIJEMNOM ISPITU
  • SAMOFINASIRAJUĆI STUDENTI (ostvarenih ukupno 30-50 bodova) DOSTAVLJAJU I DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (27.000,00 RSD NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE 840-1918666-13)

Sve dodatne informacije na telefone: 011/2402-786 ili 069/3353-845


 

PREZENTACIJA VGGŠ - UPIS 2017/2018