ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ

Хајдук Станкова 2, 11000 Београд
Тел: 011/2402-786 локал 114
Е-маил: студентскипарламент@вггс.рс
Wеб: хттп://www.вггс.рс/сп.хтмл

Обавештења:

 

[14.04.2018.]  Акција добровољног давања крви:

Akcija dobrovoljnog davanja krviСтудентски парламент ВГГШ организује акцију добровољног давања крви у уторак 17.4.2018. године од 11:00 - 16:00 часова у читаоници на Грађевинском одсеку!
За студенте Геодетског одсека обезбеђен је превоз из ул. Милана Ракића, у организацији парламента. Позивамо студенте и запослене да покажу човечност и одазову се акцији!


 

[19.05.2017.]  ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 2017

Коначни резултати избора за Студентски парламент:

Број укупно гласалих студената на оба бирачка места: 131
Број неважећих гласова: 0
Број гласова које је освојила листа „ Уједињени студенти ВГГШ “: 112
Број гласова које је освојила листа „ Листа2 “ : 19

Применом Д'Онтовог система расподеле мандата листи „ Уједињени студенти ВГГШ “ припада 10 места у Студентском парламенту, док је „ Листа2 “ освојила једно место.

Р.б. Назив листе број освојених гласова број мандата
1. Уједињени студенти ВГГШ 112 10
2. Листа2 19 1

Приговора на изборни процес није било.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА


 

[10.05.2017.]  ОБАВЕШТЕЊЕ:

  • ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ОДРЖЋЕ СЕ У ЧЕТВРТАК 18. МАЈА ОД 10:00-14:00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ
  • ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ВРШИ СЕ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ ДО ПОНЕДЕЉКА 15. МАЈА ДО 15:00 ЧАСОВА

ПРАВИЛА ИЗБОРА И РОКОВИ

     Студентски парламент Високе грађевинско - геодетске школе има 11 чланова.
Право да бира и буде биран има сваки студент уписан у Школу у текућој школској години на основне или специјалистичке студије. Мандат чланова Студентског парламента Школе траје годину дана.
      Изборна комисија организује и спроводи изборе, именује бирачке одборе, решава по приговорима као првостепени орган, прима кандидатуре изборних листа, утврђује збирну листу, утврђује бирачке спискове на основу евидеције студенске службе, одређује гласачка места, ....
      Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, стара се о правилности гласања и одржавању реда на бирачком месту.

      Кандидатуру подноси подносилац листе Изборној комисији (у секретаријату Школе)
      најкасније до понедељка 15.5.2017. године.

     Изборна листа садржи 11 кандидата и то тако да се међу сваких пет кандидата по редоследу (првих пет, других пет) мора наћи по један кандидат са сваког студијског програма са основних студија. Изборну листу утврђује и проглашава Изборна комисија ако кандидовану листу својим потписом подржи најмање 50 студената Школе.    
     Студент својим потписом може подржати само једну листу. Уколико студент подржи више од једне листе потпис важи само за листу која је прва кандидована.
     Назив изборне листе одређује подносилац листе водећи рачуна да називом не нарушава углед Школе. Уз назив листе
подносилац може укључити и име и презиме студента Школе - носиоца листе. 
     Подносилац изборне листе може одредити једног представника за члана бирачког одбора о чему обавештава Изборну
комисију писаним путем.

     Изборна комисија ће прогласити ЗБИРНИ ИЗБОРНУ ЛИСТУ у уторак 16.5.2017. године.

     Студент гласа лично на бирачком месту на ком је уписан у бирачки списак. Гласање траје од 10 до 14 часова.
Студентима који су се затекли у 14 часова на бирачком месту биће омогућено гласање.
     Студент саопштава бирачком одбору своје име, презиме и број индекса, потписује се у бирачки списак и преузима листић за гласање. Идентитет доказује индексом, пасошем или личном картом.
     Уколико студент није на бирачком списку може гласати уз индекс уколико је уписан у текућу школску годину уз потпис на посебном обрасцу уз навођење својих података (име, презиме, бр. индекса).
     Члану Студентског парламента престаје мандат у моменту када изгуби статус студента Школе или подношењем оставке.
     Сваки учесник избора има право на заштиту изборног права које остварује путем приговора Изборној комисији која решава о приговору као првостепени орган у року од 24 сата. Против решења Изборне комисије може се изјавити жалба у року од 24 сата директору Школе који одлучује по жалби у року од 48 сати.
     Дани када Школа не ради не рачунају се у рокове за приговор и жалбу.

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА


 

[12.05.2016.]  СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Радно време:
Средом (од 18. Маја 2016.) од 13:00 - до 14:00 часова

Парламент неће радити током испитних рокова,
али се за сва питања студенти могу обратити на e-mail: vggs.parlament@gmail.com