ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Реч директора Високе грађевинско - геодетске школе

Висока грађевинско - геодетска школа струковних студија је самостална високошколска установа са дугом традицијом у образовању кадрова грађевинске, архитектонске и геодетске струке. Континуирано од настанка Школе, посебну пажњу посвећујемо практичном знању и чврстој сарадњи са привредним субјектима и институцијама из струке. Негујемо и проширујемо сарадњу и са сродним образовним институцијама из Европе и света.

Поносни смо на хиљаде студената који су прошли кроз Школу и који су у потпуности осбособљени да даље развијају своју личност, креативност, стваралачко и аналитичко мишљење те да као врсни стручњаци одговоре на све врсте професионалних изазова. Наши студенти који заузимају најодоговорнија места у струци широм света најбоља су референца Високе грађевинско - геодетске школе.

На темељима дугогодишње традиције, потребним иновацијама и савременим приступом у образовању, стварамо потпуно нов профил стручњака који су способни за одговорно управљање и примену нових технологија у областима за које се школују. Циљ нам је да одржимо и унапредимо статус водеће високошколске установе примењених студија из области грађевинарства, архитектуре и геодезије на Балкану. Посвећени том циљу, планирамо и увођење мастер студија. То подразумева нове изазове,  још више креативности, залагања и напорног рада свих нас.

Мотивисани смо да заједно са својим бившим, садашњим и будућим студентима чврсто закорачимо у будућност, способни да прихватимо све изазове које ново време поставља струковним инжењерима грађевинарстава, архитектуре и геодезије.

С поштовањем,             
Проф. др Вуле Алексић