ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Реч руководиоца Одсека Висока грађевинско-геодетске школе

Одсек Висока грађевинско-геодетска школа баштини традицију Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија и њених претходника дугу више од 60 година.

Континуирано од настанка Школе а и сада као Одсек у оквиру Акдемије техничко-уметничких струковних студија Београд, посебну пажњу посвећујемо практичном знању и чврстој сарадњи са привредним субјектима и институцијама из струке.

Поносни смо на хиљаде студената који су прошли кроз нашу Школу и који су у потпуности оспособљени да даље развијају своју личност, креативност, стваралачко и аналитичко мишљење те да као врсни стручњаци одговоре на све врсте професионалних изазова. Наши студенти који заузимају најодоговорнија места у струци широм света најбоља су референца Високе грађевинско - геодетске школе.

На темељима вишедеценијске традиције, потребним иновацијама и савременим приступом у образовању, стварамо потпуно нов профил стручњака који су способни за одговорно управљање и примену нових технологија у областима за које се школују. Циљ нам је да одржимо и унапредимо статус водеће високошколске установе примењених студија из области грађевинарства, архитектуре и геодезије на Балкану.

На Одсеку Висока грађевинско-геодетска школа тренутно се изводе три студијска прогама основних струковних студија: Грађевинско инжењерство, Архитектура и Геодезија-геоматика, као и два студијска програма мастер струковних студија: Грађевинско инжењерство у високоградњи и Геодезија-геоматика. Подношењем захтева за акредитацију студијског програма мастер струковних студија Архитектура стремимо креирању система закруженог школовања за грађевинску, геодетску и архитектонску струку.

Мотивисани смо да заједно са својим бившим, садашњим и будућим студентима сигурно закорачимо у будућност, способни да прихватимо све изазове које ново време поставља струковним инжењерима грађевинарстава, архитектуре и геодезије.

С поштовањем,
др Марко Мирковић, проф.струк.студ.