ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Запослени у Одсеку Висока грађевинско - геодетска школа

vggs@sezampro.rs

ПРОФЕСОРИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

др Александар Шотић
soticvggs@gmail.com

др Бојан Милошевић
bojan@vggs.rs

др Дарко Пламенац
darkoplamenac@vggs.rs

др Драган Николић
nikolic@vggs.rs

др Катарина Јевтић - Новаковић
vggs.urb@gmail.com

др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs

др Милољуб Албијанић
miloljub.albijanic@mts.rs

др Рајко Савановић
rajkosavanovic@vggs.rs

др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs

др Слободан Панџић
slobodanpandzic@vggs.rs

др Снежана Бајић
snezanamitrovic@vggs.rs

ВИШИ ПРЕДАВАЧИ

Душица Живановић
dudaziv@mts.rs

др Марија Савановић
marijasavanovic@vggs.rs

др Миливоје Аврамовић
milivojeavramovic@vggs.rs

др Марија Мићовић
vggs.marijam@gmail.com

др Стеван Радојчић
stradojcic@sezampro.rs

др Софија Наод

naodsofija@vggs.rs

др Весна Трифуновић - Драгишић
vesnatd@vggs.rs

др Зоран Срдић
zoran.srdic.vggsss@gmail.com

ПРЕДАВАЧИ

мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs

мр Душан Турина
dturina@vggs.rs

др Долорис Бешић-Вукашиновић
doloris.besic-vukasinovic@viser.edu.rs

мр Оливера Васовић - Шимшић
oliveravasovic@vggs.rs

мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs

мр Станислава Босиочић
stanislavabosiocic@vggs.rs

спец. Милена Јочковић
milenajockovic@vggs.rs

Катарина Крстић
katarinakrstic@vggs.rs

АСИСТЕНТИ

Ана Стајчић
anastajcic@vggs.rs

Јелена Панџић
jelenapandzic@vggs.rs

Милош Марковић
milmarkovic85@gmail.com

Петар Момчиловић
petar0838@gmail.com

Сара Милошевић
vggs.urb@gmail.com

Сања Гавран
sanjaxgavran@gmail.com

Тара Пешић
tara.pesic@viser.edu.rs

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ

Александар Арсић
aleksandargeom@gmail.com

Владислав Дробњак
vladislavdrobnjak98@gmail.com

Иван Васић
ivanvasic555@gmail.com

Марија Димитријевић - Јовић
dimitrijevicmarija@vggs.rs

Марко Марковић
markovicm111111@gmail.com

Никола Симић
nikolasimic999@icloud.com

Канцеларија стручних служби

Служба за правне, кадровске и административне послове

Урош Радованчев,
руководилац правних, кадровских и административних послова
radovancev@gmail.com

011/2422-178

Гордана Здравковић,
референт за правне, кадровске и административне послове
goca.vggs@gmail.com

011/2422-178

Данијела Ђорђевић,
самостални стручнотехнички сарадник
011/2422-178

Служба за студентска и наставна питања

Зорица Станојковић
виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Грађевинско инжењерство, Архитектура
011/2402-786

Гордана Бурсаћ
стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Грађевинско инжењерство, Архитектура
011/2402-786

Марија Вучак
стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Геодезија-геоматика
011/2411-885

Љиља Ћирић
стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Геодезија-геоматика
011/2411-885

Служба за информационе технологије и информатичку подршку

Марко Вуковић,
инжењер за рачунарске мреже
markovukovic@vggs.rs
011/2402-786

Служба за одржавање и техничку подршку

Бранислава Антић, чистачица
011/2411-885

Гордана Босанац, чистачица
011/2402-786

Божица Недић, чистачица
011/2402-786

Данка Ружичић, чистачица
011/2402-786

Сунчица Момчиловић, чистачица
011/2402-786

Јагода Стојменовић, чистачица
011/2411-885

Зоран Бурсаћ, домар
011/2402-786

Небојша Ћирић, домар
011/2411-885

Библиотека са Скриптарницом

Јелена Косић, библиотекар
kosicjelena47@gmail.com
011/2422-178