VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

REPUBLIKA SRBIJA
AKADEMIJA TEHNIČKO - UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
ODSEK
VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

III KONKURSNI ROK - SEPTEMBAR 2020

 

Odsek Visoka građevinsko - geodetska škola raspisuje treći upisni rok za preostala samofinansirajuća mesta na studijskim programima Građevinsko inženjerstvo, Arhitektura i Geodezija-Geomatika (ukupno 155 mesta). Mesta na budžetu su popunjena osim za državljanine Republike Srbije koji su u školskoj 2019/20. godini srednju školu završili u inostranstvu ili su stekli stranu diplomu završavanjem akreditovanog programa u R. Srbiji, lica sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine koji imaju pravo na upis u okviru posebnih afirmativnih mera upisa i posebne budžetske kvote (po 1 mesto, ukupno3).

 

VAŽNI DATUMI
(septembar 2020. godine):

POSTUPAK DATUM VREME
PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA 21. i 22. septembar 9:00 - 14:00 časova
P R I J E M N I    I S P I T sreda
23. septembar
10:00 časova
OBJAVLJIVANJE PRIVREMENE RANG LISTE 23. septembar 17:00 časova
PRIGOVORI NA PRIVREMENU RANG LISTU
(prigovori se podnose Komisiji za upis)
24. septembar 10:00 - 11:00 časova
ODLUKE KOMISIJE PO PRIGOVORIMA 24. septembar 12:00 časova
ŽALBE NA ODLUKE KOMISIJE ZA UPIS PO PRIGOVORIMA (podnose se predsedniku Akademije) 24. septembar 12:00 - 13:00 časova
KONAČNA RANG LISTA SA RASPOREDOM UPISA       24. septembar 14:00 časova
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA
(po rasporedu koji će biti objavljen uz rang listu)
25. septembar 9:00 - 14:00 časova
UPIS KANDIDATA KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGOM FAKULTETU 25-30. septembar
(do popune mesta)
9:00 - 14:00 časova

 

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM PRIJAVE
(neoverene fotokopije, originali na uvid)

  • SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE
  • DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU, ODNOSNO MATURSKOM ISPITU
  • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
  • PRIJAVNI LIST (dobija se u Školi)
  • DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA U IZNOSU OD 5.000,00 RSD NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE (840-1918666-13)
  • - NA PRIJEMNI ISPIT OBAVEZNO PONETI LIČNU KARTU ILI PASOŠ -

 

DODATNE INFORMACIJE

 

GRAĐEVINSKI ODSEK
Hajduk Stanka 2, Beograd
011 / 2422-178
vggs@sezampro.rs

 

GEODETSKI ODSEK
Milana Rakića 42, Beograd
011 / 2411-885
geod@sezampro.rs

 

 

obavestenje INFORMATOR ZA UPIS NA OSNOVNE I MASTER STUDIJE:

Sve u vezi upisa na Visoku građevinsko - geodetsku školu i kako izgledaju zadaci na
prijemnom ispitu pogledajte u Informatoru za upis na osnovne i master studije!

Preuzmite: INFORMATOR ZA UPIS STUDENATA U
VISOKU GRAĐEVINSKO-GEODETSKU ŠKOLU strukovnih studija u Beogradu
 (797 kb)