VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

STUDENTSKI PARLAMENT
VISOKE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE

Hajduk Stankova 2, 11000 Beograd
Tel: 011/2402-786 lokal 114
E-mail: studentskiparlament@vggs.rs
Web: http://www.vggs.rs/sp.html

 

Studentski parlament

SASTAV STUDENTSKOG PARLAMENTA
VISOKE GRAĐEVINSKO - GEODETSKE ŠKOLE

PREDSEDNIK
Uroš Stojanović

POTPREDSEDNIK
Ivana Mitrović

SEKRETAR
Nedeljko Josipović

ČLANOVI
Igor Tucaković,
Aleksandar Stamenov,
Stanko Obrenović,
Ivan Jović,
Jovana Jaćović,
Srđan Glavonić,
Saša Mizdrak,
Valentina Krstić.