VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

11.10.2018.

UPIS I OBNOVA GODINE NA MASTER STUDIJAMA
U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

UPIS I OBNOVA GODINE NA MASTER STUDIJAMA
OBAVIĆE SE OD 15-19. OKTOBRA OD 9-14 ČASOVA

UPIS U DRUGU GODINU

STUDENTI PRVE GODINE MASTER STUDIJA KOJI SU STEKLI NAJMANJE 37 ESPB IZ PRVE GODINE KAO I STUDENTI KOJI STUDIRAJU UZ RAD A STEKLI SU NAJMANJE 30 ESPB IZ PRVE GODINE STUDIJA MOGU UPISATI DRUGU GODINU MASTER STUDIJA!
NAVEDENI STUDENTI PLAĆAJU ŠKOLARINU ZA DRUGU GODINU MASTER STUDIJA MAKSIMALNO NA 12 JEDNAKIH RATA!

OBNOVA PRVE GODINE

STUDENTI PRVE GODINE MASTER STUDIJA KOJI SU STEKLI MANJE OD 37 ESPB IZ PRVE GODINE KAO I STUDENTI KOJI STUDIRAJU UZ RAD A STEKLI SU MANJE OD 30 ESPB IZ PRVE GODINE STUDIJA OBNAVLJAJU PRVU GODINU MASTER STUDIJA!
NAVEDENI STUDENTI PLAĆAJU OBNOVU U IZNOSU OD 15000,00 RSD BEZ OBZIRA NA BROJ OSTVARENIH ESPB BODOVA!

OBNOVA DRUGE GODINE

STUDENTI DRUGE GODINE MASTER STUDIJA KOJI NISU POLOŽILI SVE ISPITE OBNAVLJAJU DRUGU GODINU MASTER STUDIJA!
NAVEDENI STUDENTI NE PLAĆAJU OBNOVU GODINE VEĆ SAMO ADMINISTRATIVNI TROŠAK OBNOVE GODINE U IZNOSU OD 3000,00RSD BEZ OBZIRA NA BROJ OSTVARENIH ESPB BODOVA!

IZ SEKRETARIJATA ŠKOLE