VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Reč direktora Visoke građevinsko - geodetske škole

Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova sa dugom tradicijom u obrazovanju kadrova građevinske, arhitektonske i geodetske struke. Kontinuirano od nastanka Škole, posebnu pažnju posvećujemo praktičnom znanju i čvrstoj saradnji sa privrednim subjektima i institucijama iz struke. Negujemo i proširujemo saradnju i sa srodnim obrazovnim institucijama iz Evrope i sveta.

Ponosni smo na hiljade studenata koji su prošli kroz Školu i koji su u potpunosti osbosobljeni da dalje razvijaju svoju ličnost, kreativnost, stvaralačko i analitičko mišljenje te da kao vrsni stručnjaci odgovore na sve vrste profesionalnih izazova. Naši studenti koji zauzimaju najodogovornija mesta u struci širom sveta najbolja su referenca Visoke građevinsko - geodetske škole.

Na temeljima dugogodišnje tradicije, potrebnim inovacijama i savremenim pristupom u obrazovanju, stvaramo potpuno nov profil stručnjaka koji su sposobni za odgovorno upravljanje i primenu novih tehnologija u oblastima za koje se školuju. Cilj nam je da održimo i unapredimo status vodeće visokoškolske ustanove primenjenih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i geodezije na Balkanu. Posvećeni tom cilju, planiramo i uvođenje master studija. To podrazumeva nove izazove,  još više kreativnosti, zalaganja i napornog rada svih nas.

Motivisani smo da zajedno sa svojim bivšim, sadašnjim i budućim studentima čvrsto zakoračimo u budućnost, sposobni da prihvatimo sve izazove koje novo vreme postavlja strukovnim inženjerima građevinarstava, arhitekture i geodezije.

S poštovanjem,       
Prof. dr Vule Aleksić