VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Javna nabavka

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi click) ili preuzmite materijal (desni click>save target as) Veličina
dokumenta
 
22.02.2015.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU ELEKTRIČNE ENERGIJE
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 15-1/2015
638 kb
22.02.2015. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 579 kb
 
25.11.2014.
JAVNA NABAVKA - USLUGE ŠTAMPANJA UDŽBENIKA I ZBIRKI ZADATAKA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj 15-01/2014
296 kb
25.11.2014. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 522 kb