VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

VAŽNO OBAVEŠTENJE
ZA STUDENTE
SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Studenti specijalističkih studija
koji nisu završili studije,
moći će da završe studije još
samo u školskoj 2018/19. godini
odnosno do
30.septembra 2019. godine!!!

UPIS 2018/2019

II KONKURS
ZA UPIS STUDENATA NA
MASTER STRUKOVNE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

Prijavljivanje kandidata:
od 15.10.2018. do 26.10.2018.

UPIS I OBNOVA GODINE NA MASTER STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

UPIS I OBNOVA GODINE NA
MASTER STUDIJAMA
OBAVIĆE SE OD 15-19. OKTOBRA
OD 9-14 ČASOVA

   MASTER
STRUKOVNE STUDIJE

Raspored predmeta po semestrima
za studijske programe
master strukovnih studija:

Građevinsko inženjerstvo
u visokogradnji

Geodezija-Geomatika

A K R E D I T O V A N E
MASTER
STRUKOVNE STUDIJE

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji (računajući sve fakultete i visoke škole) koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija.

Visoka građevinsko-geodetska škola i Republički geodetski zavod potpisali sporazum o saradnji

AKREDITACIJA 2017

Odlukom Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i master
strukovnih studija.

LICENCE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Vrste licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije za

inženjere specijalističkih strukovnih
i
inženjere strukovnih studija.

Tekst Odluke o vrstama licenci koje izdaje
Inženjerska komora Srbije (648 kb)

         

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji (računajući sve fakultete i visoke škole) koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija.

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i master
strukovnih studija.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE - UPIS 2018/2019:

MOGU SE UPISATI KANDIDATI SA ZAVRŠENOM TROGODIŠNJOM SREDNJOM ŠKOLOM

U školskoj 2018/19. godini, odnosno sve do početka primene propisa koji uređuju opštu, stručnu i umetničku maturu na Visoke škole strukovnih studija mogu upisati i kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju (treći stepen stručne spreme)!