VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

OD 04.03.2021. GODINE SVE UPLATE
VRŠE SE ISKLJUČIVO NA ŽIRO RAČUN
AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD:

840 – 2119666 – 62

Poziv na broj:
3-10  - za studente Građevinskog odseka,
3-20  - za studente Geodetskog odseka

VAŽNO OBAVEŠTENJE

POSTUPAK U SLUČAJU
POJAVE SIMPTOMA
ZARAZNE BOLESTI
KOD STUDENATA

PREPORUKE
U VEZI SA
VIRUSOM
COVID-19
(KORONAVIRUS)

NOVE LICENCE

ZA INŽENJERE, ARHITEKTE
I PROSTORNE PLANERE

INFORMATOR
ZA UPIS STUDENATA U VISOKU GRAĐEVINSKO-GEODETSKU ŠKOLU
strukovnih studija u Beogradu
(.pdf 797 kb)

Sve u vezi upisa na
Visoku građevinsko - geodetsku školu
i kako izgledaju zadaci na prijemnom ispitu pogledajte u Informatoru za upis na osnovne i master studije!

A K R E D I T O V A N E
MASTER
STRUKOVNE STUDIJE

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji (računajući sve fakultete i visoke škole) koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija.

AKREDITACIJA 2017

Odlukom Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i master
strukovnih studija.

         
Informacije o upisu na
osnovne strukovne studije
u školskoj 2021/2022. godini
 
IV upisni rok
(novembar 2021. godine)

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji (računajući sve fakultete i visoke škole) koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija.

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i master
strukovnih studija.

 
Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd