VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, Škola neće raditi u
ponedeljak 11. novembra.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu je državni praznik u Republici Srbiji kojim se obeležava sećanje na 11. novembar 1918. godine kada su u železničkom vagonu u Kompijenu, sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat.

IZ SEKRETARIJATA

NOVE LICENCE

ZA INŽENJERE, ARHITEKTE
I PROSTORNE PLANERE

INFORMATOR
ZA UPIS STUDENATA U VISOKU GRAĐEVINSKO-GEODETSKU ŠKOLU
strukovnih studija u Beogradu
(.pdf 797 kb)

Sve u vezi upisa na
Visoku građevinsko - geodetsku školu
i kako izgledaju zadaci na prijemnom ispitu pogledajte u Informatoru za upis na osnovne i master studije!

VAŽNO OBAVEŠTENJE
ZA STUDENTE
SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Studenti specijalističkih studija
koji nisu završili studije,
moći će da završe studije još
samo u školskoj 2018/19. godini
odnosno do
30.septembra 2019. godine!!!

   MASTER
STRUKOVNE STUDIJE

Raspored predmeta po semestrima
za studijske programe
master strukovnih studija:

Građevinsko inženjerstvo
u visokogradnji

Geodezija-Geomatika

A K R E D I T O V A N E
MASTER
STRUKOVNE STUDIJE

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji (računajući sve fakultete i visoke škole) koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija.

Visoka građevinsko-geodetska škola i Republički geodetski zavod potpisali sporazum o saradnji

AKREDITACIJA 2017

Odlukom Komisije za akreditaciju
i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i master
strukovnih studija.

         
III konkursni rok - Septembar 2019.
za upis studenata na
osnovne strukovne studije
u školskoj 2019/20. godini

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji (računajući sve fakultete i visoke škole) koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija.

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i master
strukovnih studija.