VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

18.12.2010

Izveštaj o poseti studenata i profesora Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu mostu preko Ade

Izgradnja mosta na Savi, predstavlja izazov za neimare i biće budući znak prepoznavanja srpske prestonice.
Ogranak Sava Most GP OG Beograd, Milutina Milankovića 11a, na zahtev Visoke građevinsko-geodetske škole organizovao je posetu profesora, saradnika i studenata Škole gradilištu mosta preko Ade.

Delegacija Visoke građevinsko-geodetske škole, sastavljena od profesora, saradnika i studenata škole, posetila je most i imala priliku da se neposredno na terenu uveri u svu lepotu i grandioznost mosta koji niče u Beogradu. Poseta je organizovana 23. novembra 2010. godine, a ljubazni domaćin nas je sačekao na ulaznoj kapiji gradilišta. U ulozi domaćina bili su predstavnici firme PORR: mr Vlada Marjanović, dipl. inž. građ. i Đorđe Petrović, dipl. inž. el.  kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na strpljenju i pružanju mogućnosti da iz neke sasvim druge perspektive sagledamo veličinu ove građevine. Omogućeno nam je da prođemo stazama kojima svakodnevno zaposleni prolaze, da se popnemo na vrh pilona mosta, da šetamo po budućim kolovoznim trakama i da most vidimo sa reke, ploveći ispod njega. Sve vreme, domaćin je pričao priču koja nam i danas, po završenoj poseti, omogućava da pamtimo i rado se setimo prelepih trenutaka provedenih na, iznad i ispod mosta.

Profesori, saradnici i studenti naše škole su kroz izlaganje domaćina upoznati sa tehničkim delom projekta kao i organizacijom izgradnje. Posebno je naglašena tehnologija izvođenja građevinskih i geodetskih radova na izgradnji mosta.