VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

24.10.2011

XXXVIII simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2011

Na Zlatiboru je, u organizaciji Ekonomskog fakulteta iz Beograda, od 04.10. do 07.10.2011. godine održan XXXVIII simpozijum SYM-OP-IS 2011 - Simpozijum o operacionim istraživanjima sa međunarodnim ućešćem, koji okuplja operacione istraživače iz zemlje i inostranstva. Ovaj simpozijum se bez prekida održava jednom godišnje od 1974. godine, s obzirom da ne jenjava interesovanje za ovu interdisciplinarnu nauku. Operaciona istraživanja su matematička disciplina, ali i istovremeno jedna od bazičnih disciplina menadžmenta. Naziv su dobile po istraživanju operacija u organizacionim sistemima sa svrhom njihove optimizacije. Najpre su se koristile u vojne svrhe, da bi prerasle u nauku koja se koristi za upravljanje u poslovnim sistemima. Kompleksnost i obim operacionih istraživanja nametnula je potrebu za istovremenim aktivnim učešćem 12 institucija – koorganizatora: Fakultet organizacionih nauka, Institut ''Mihajlo Pupin'', Društvo operacionih istraživača, Ekonomski fakultet, Ekonomski institut, Matematički fakultet, Matematički institut, Mašinski fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Saobraćajni fakultet, Visoka građevinsko geoetska škola, svi iz Beograda i Vojska Srbije.

Kao i prethodnih godina, program SYM-OP-IS-a je obuhvatao sve važnije oblasti teorije i primene operacionih istraživanja: Ekologija, Ekonomski modeli i ekonometrija,  Ekspertni sistemi-podrška odlučivanju, Elektronsko poslovanje, Energetika, Finansije i bankarstvo, Geoinformacioni sistemi (GIS), Građevinarstvo, Grafovi i mreže, Informacioni sistemi, Istraživanje i razvoj, Istraživanje podataka - Data Mining, Kombinatorna optimizacija,  Logistika, Masovno opsluživanje, Matematičko programiranje, Meko računarstvo – Soft Computing,  Menadžment, Poljoprivreda i šumarstvo, Pouzdanost i održavanje, Predviđanje i planiranje, Primene operacionih istraživanja u odbrani, Rudarstvo i geologija, Simulacija, Statistički modeli, Stohastički modeli i vremenske serije, Saobraćaj, transport i komunikacije, Upravljanje proizvodnjom i zalihama, Upravljanje rizikom i Višekriterijumska analiza i optimizacija.

U okviru SYM-OP-IS-a je i ove godine uspešno i zapaženo bilo izlaganje radova u oblasti građevinarstva, u okviru Sekcije za građevinarstvo pod rukovodstvom prof. dr Gorana Ćirovića, dipl. građ. inž. Saopšteno je 13 radova koji se odnose na građevinarstvo i investicije. Radove su prezentovali učesnici sa Građevinskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Banja Luci, kao i učesnici iz Instituta IMS iz Beograda, dok je najveći broj učesnika bio sa Visoke građevinsko-geodetske škole iz Beograda i to: prof. dr Goran Ćirović, dipl. građ. inž., dr Vule Aleksić, dipl. mat., dr Snežana Mitrović, dipl. građ. inž., dr Slavoljub Tomić, dipl. inž. geod., mr Simo Suđić, dipl. građ.inž., spec. Zora Aleksić, dipl. mat. i Zoran Živković, dipl.arh.