VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

„We build the future“
Konferenciji studenata građevinarstva, arhitekture i geodezije
Zlatibor - 18. do 21. oktobra 2018.

We build the futureStudenti naše Škole pozvani su da učestvuju na Konferenciji studenata Arhitektonskih, Građevinskih i Geodetskih fakulteta pod nazivom „We build the future“ koja se u organizaciji Asocijacije studenata modernog inženjerstva, Studentskog parlamenta Građevinskog fakulteta i Studentskog parlamenta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu održava u periodu od 18. do 21. oktobra 2018. na Zlatiboru.

Cilj projekta je da okupi studente Građevinskih, Geodetskih i Arhitektonskih fakulteta koji će se sresti sa savremenim trendovima nauke i upoznati sa različitim načinima pristupa i rešavanja konkretnih problema u oblasti građevinarstva, arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja i zaštite životne sredine.

Trećeg dana konferencije će se održati koordinacioni sastanak za Građevinijadu 2019.

Kongres ima i večernji program koji je osmišljen za druženje i odmor od dnevnih predavanja, gde će učesnici imati priliku da se upoznaju, razmenjuju iskustva i uspostave trajni profesionalni kontakt radi buduće saradnje.

Studenti koji budu prezentovali stručne radove mogu ostvariti dodatne ESPB bodove.

Prijavljivanje učesnika će se vršiti preko studentskog parlamenta Visoke građevinsko - geodetske škole svakog utorka od 11-14 časova sve do 10. oktobra.

Za sve prijavljene studente VGGŠ deo troškova snosiće Škola.

Više informacija na webuildthefuture.vggs@gmail.com ili 066/50-60-380

IZ SEKRETARIJATA