VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJE O PROMENI OBLIKA NASTAVE I NAČINU RADA ŠKOLE ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA

Zbog proglašenog vanrednog stanja na celoj teritoriji Republike Srbije,
Visoka građevinsko - geodetska škola obaveštava studente o promeni načina rada:

NASTAVA I KONSULTACIJE

Nastava će se obaljati tako što će se za sve nastavne predmete tekućih semestara, prema rasporedu časova, sukcesivno na predmetnim stranicama sajta Škole objavljivati predavanja, primeri zadataka za vežbe i drugi materijali. Za konsultacije i pitanja studentima su na raspolaganju E-mail adrese predmetnih nastavnika i saradnika (www.vggs.rs/o_skoli_kadrovi.html;  adrese dostupne i na predmetnim stranicama). Od izuzetne važnosti je da svi studenti shvate da su u obavezi da kontinuirano prate i preuzimaju pripremljena predavanja i redovno spremaju ispite.

STRUČNA PRAKSA

Škola ne preporučuje studentima da rade stručnu praksu tokom trajanja vanrednog stanja. Za zaposlene studente koji imaju mogućnost da odrade praksu u okviru svojih dužnosti na radnom mestu omogućeno je preuzimanje dnevnika stručne prakse elektronskim putem sa sajta Škole.

ISPITI

Martovski rok je obustavljen. Aprilski rok se neće održati. Očekuje se održavanje junskog i julskog roka ali će informacija o tome biti naknadno dostupna u zavisnosti od razvoja situacije u zemlji. Studentima koji nisu mogli da izđu na ispite zbog uvođenja vanrednog stanja biće uvažene uplate za prijavu tih ispita.

RAD STRUČNIH SLUŽBI ŠKOLE

Šalteri studentske službe neće raditi. Studenti kojima su neodložno potrebne potvrde, uverenja i sl. dokumenti moći će da ih dobiju elektronskim putem. Zahteve uz obrazloženje slati na adresu radovancev@gmail.com . U izuzetno opravdanim slučajevima biće omogućeno preuzimanje traženih dokumenata na šalteru Škole (bez ulaska u zgradu, isključivo uz prethodnu najavu mejlom na radovancev@gmail.com) sredom od 10:00-13:00. Promene u radu službi su moguće i zavisiće od daljih mera Vlade i potreba studenata. Prioritet je da se neposredni kontakti svedu na minimum pa Vas molimo za strpljenje i delovanje u skladu sa tim. Dodatne informacije o radu stručnih službi možete dobiti na radovancev@gmail.com ili telefonom 069/335-38-45.

Još jednom molimo sve studente i zaposlene da poštuju sve preporuke i mere nadležnih organa
u cilju sprečavanja daljeg širenja virusa.

Za bliže informacije u vezi preporuka nadležnih organa možete kontaktirati:

064 8945 235
(poseban broj koji je otvorilo
Ministarstvo zdravlja),

011 2684 566
Institut za javno zdravlje Srbije
“Dr Milan Jovanović–Batut”

www.covid19.rs

Uprava VGGŠ