VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Inicijativa naše škole za obeležavanje velikog jubileja

„175 GODINA GEODETSKE DELATNOSTI U SRBIJI“

Direktorka naše škole prof. dr Aleksandra Kostić-Milanović zajedno sa šefom Geodetskog odseka prof. dr Miroslavom Marčetom i pomoćnikom direktora za nastavu Geodetskog odseka prof. dr Miroljubom Milivojčevićem, na sastanku sa direktorom Republičkog geodetskog zavoda Nenadom Teslom, dipl.geod.inž. i njegovim pomoćnicima mr Stojankom Branković, dipl.geod.inž. i Kostom Mirkovićem,dipl.prav. koji je održan 18. januara 2011. godine u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda, predala je pisanu Inicijativu Visoke građevinsko-geodetske škole da se 2012. godine u Srbiji obeleži veliki jubilej pod nazivom „175 godina geodetske delatnosti u Srbiji“. U Inicijativi je uključen i predlog Programa obeležavanja koncipiran u 14 tačaka.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda prihvatio je sa velikim zadovoljstvom predloženu Inicijativu i ocenio da je obeležavanje navedenog jubileja značajno za geodetsku delatnost i da treba da ima državni karakter. Istovremeno je predložio da se što pre počne sa neposrednim pripremama za obeležavanje ove godišnjice.

Predstavnici Visoke građevinsko-geodetske škole su se zahvalili direktoru Tesli na pravilnoj proceni izuzetnog značaja ovog jubileja za celokupnu geodetsku delatnost u Srbiji kao i na prihvatanju navedene Inicijative za njegovo dostojno obeležavanje. Pri tome su se u potpunosti složili da je neophodno što pre započeti organizacione poslove radi što uspešnijeg obeležavanja ovog jubileja u 2012. godini.