GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Specijalističke strukovne studije

 

06.03.2019.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА
2018/19 школске године

 • Специјалистичка пракса се обавља за време летњег семестра текуће школске године односно другог семестра Школске године за специјалистичке студије.
 • Специјалистичка пракса се обавља на градилиштима или бироима, општинама итд.
 • Студент мора имати положен испит из предмета за који жели да обавља специјалистичку праксу.
 • Студенти сами налазе предузеће односно фирму где ће обављати специјалистичку праксу.
 • Обавезан је долазак код референта за обављање специјалистичке праксе.
 • Дневник Специјалистичке праксе се купује у скриптарници Школе.
 • Студент за време трајања специјалистичке праксе води дневник  специјалистичке праксе односно уноси и обрађује теме везане за предмет из којег обавља праксу.
 • На свакој страни дневника специјалистичке праксе мора бити уписан датум, мора бити потписан како студент, тако и ментор на градилишту или бироу, поред потписа ментора мора стајати лиценцни печат (мора бити шестоугаони за менторе који су завршили факултет односно општински ако Студент обавља праксу у општинској управи). На првој насловној страни дневника мора поред назива фирме/предузећа у којој се обавља Специјалистичка пракса да стоји печат самог предузећа.
 • Дневник се може попуњавати графитном или хемијском оловком.
 • Трајање специјалистичке праксе износи 26 до 30 радних дана (са суботама).
 • Уз дневник специјалистичке праксе прилаже се и пријава за Специјалистичку праксу (жута пријава) и плаћају на име полагања специјалистичке праксе цену испита (800,00 дин).
 • Пријава се не предаје у студентску службу, већ се прилаже када се предаје дневник.
 • Предаја дневника специјалистичке праксе се врши код предметног професора односно код референта ако референт покрива жељени предмет.
 • Након попуњавања дневника и овере, Студент прилаже Дневник заједно са пријавом испита из специјалистичке праксе.

Професор Оцењује Дневник Специјалистичке праксе и даје коначну оцену обављања специјалистичке праксе.

Кратко упутство за обављање Специјалистичке праксе:

 • Студент се опредељује за један од предмета из којег ће обављати специјалистичку праксу.
 • Студент налази фирму у којој ће обављати специјалистичку праксу
 • Студент долази код референта за специјалистичку праксу да се пријави за похађање на специјалистичку праксу.
 • Попуњава формулар за пријаву специјалистичке праксе
 • Студент иде код ментора за чији се предмет одлучио.
 • У договору са ментором добија теме или упутства која ће обрађивати на градилишту / фирми.
 • Студент креће не специјалистичкупраксу.
 • Након обављања односно уредног попуњавања Дневника Студент доноси пријаву оверену од стране професора/референта и тиме је успешно обавио специјалистичку праксу.

Списак предмета/области и професора/референта из којих се може обавити пракса:

 • Управљање пројектима (Марко Вуковић)
 • Методологија истраживања (Марко Вуковић)
 • Урбанистичко-грађевинске процедуре (Марко Вуковић)
 • Теорија планирања (Марко Вуковић)
 • Управљање инвестицијама (Марко Вуковић)
 • Информациони системи у грађевинарству и архитектури (Марко Вуковић)

Термини за консултације за специјалистичку праксу су:
понедељак од 9 до 11 часова
уторак од 9 до 11 часова

Координатор/референт за специјалистичку праксу
Марко Вуковић