ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Specijalističke strukovne studije - Obaveštenja:

 

[06.11.2018.]  ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА:

СТУДЕНТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ, МОЋИ ЋЕ ДА ЗАВРШЕ СТУДИЈЕ ЈОШ САМО У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ ОДНОСНО ДО 30.СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ!!!

ОД ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ НЕЋЕ БИТИ МОГУЋЕ ОБНОВИТИ СТАТУС СТУДЕНТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА, ВЕЋ ЋЕ БИТИ МОГУЋ УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ!

 

ВАЖНО!!!

ЕКВИВАЛЕНТНОСТ ЗВАЊА КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА НИВОУ 7.1 НОКС-а

Члан 49. ЗАКОНA О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018) предвиђа да је стручни назив стечен завршавањем специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17 - др. закон), еквивалентан нивоу7.1 НОКС-а,

 

СВЕ УПЛАТЕ ШКОЛАРИНЕ БЕЗ ОБЗИРА КАДА СУ ИЗВРШЕНЕ БИЋЕ УВАЖЕНЕ И СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ДО САДА УПЛАЋЕНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПУНОГ ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ УЗ ТРОШАК ОБНОВЕ ГОДИНЕ ОД 10.000 РСД!

 

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА 

[14.10.2011] URBANA REKONSTRUKCIJA:

Zakon o planiranju i izgradnji i Izmena zakona o planiranju izgradnji
(„Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka i 64/10 – US i BR. 24/11 OD 31.3.2011)

10. Odgovorni urbanista

Član 38.

Odgovorni urbanista može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke, na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije) odnosno lice sa visokom školskom spremom odgovarajuće struke i najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva, koje ima stručne rezultate na izradi dokumenata urbanističkog planiranja i odgovarajuću licencu izdatu u skladu sa ovim zakonom.

Stručnim rezultatima iz stava 1. ovog člana smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju, izradi ili saradnji na izradi najmanje dva dokumenta urbanističkog planiranja.


 

Visoko obrazovanje u Srbiji

U skladu sa Zakonom, u Srbiji se visoko obrazovanje deli na studije I, II i III stepena.


PODACI O SISTEMU OBRAZOVANJA U SRBIJI:

Sistem visokog obrazovanja u Srbiji

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima


zakon
Preuzmite Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
(desni klik>save link as) - 460kb


Napomena:

Suština Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u odnosu specijalistickih strukovnih studija prema akademskim studijiama IZJEDNAČAVA PRAVA PO PITANJIMA razvrstavanja izvršilaca po zvanjima, trajanju pripravničkog staža, ovlašćenjima za odlučivanje, vodjenje postupaka i drugim ovlašćenjima i pravima.