ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Стручна пракса - Грађевински одсек

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
18.03.2020. Дневник праксе 121 kb 

 

11.03.2021.

Обавештење:

Информације везане за праксу, као и пријављивање можете добити/обавити сваког радног дана од 9 до 12 часова у рачунском центру ВГГШ ИСКЉУЧИВО уз претходну најаву дан раније на mail: praksavggs@gmail.com, због обавеза референта.

Такође у заказаним терминима можете добити информације везане за полагање испита из Регулативе у грађевинарству и Безбедности и заштите на раду.

Референт за праксу - Марко Вуковић


 

06.03.2019.

СТРУЧНА ПРАКСА
2018/19 школске године

 • Стручна пракса се обавља за време шестог семестра текуће школске године.
 • Стручна пракса се обавља на градилиштима или и пројектним бироима (за архитектонски смер).
 • Студент мора имати положен испит из предмета за који жели да обавља стручну праксу.
 • Студенти сами налазе предузеће односно фирму где ће обављати стручну праксу.
 • Студенти могу затражити од Школе да им нађе место за обављање стручне праксе али се на тај начин губи флескибилност и избор предмета из којих се обавља стручна пракса, наиме за неке предмете као што је ентеријер и сл. Врло је тешко наћи фирму која прима студенте на стручну праксу.
 • Долазак код референта за обављање стручне праксе.
 • Дневник Стручне праксе се купује у скриптарници Школе.
 • Студент за време трајања стручне праксе води дневник  стручне праксе односно уноси и обрађује теме које добија од ментора за стручну праксу у Школи.
 • На свакој страни дневника стручне праксе мора бити уписан датум, мора бити потписан како студент, тако и ментор на градилишту или бироу, поред потписа ментора мора стајати лиценцни печат (може бити шестоугаони за менторе који су завршили факултет односно трапезасти за менторе са високом школом). На првој насловној страни дневника мора поред назива фирме/предузећа у којој се обавља Стручна пракса да стоји печат самог предузећа.
 • Дневник се може попуњавати графитном или хемијском оловком.
 • Трајање стручне праксе износи 26 до 30 радних дана (са суботама).
 • Стручна пракса се мора обавити са почетком најраније 07. марта2019. године а успешно завршити најкасније до 04. октобра 2019. године.
 • Пракса се не може радити на прескок односно мора бити у временском континуитету, тј од датума пријаве праксе до датума завршетка не би требало да прође више од два календарска месеца или 60 дана.
 • Уз дневник стручне праксе прилаже се и пријава за Стручну праксу, студенти који студирају на буџету (плава пријава) не плаћају пријаву испит док студенти који су у статусу самофинансирајућих (црвена пријава) плаћају на име полагања стручне праксе цену испита (800,00 дин).
 • Пријава се не предаје у студентску службу већ заједно са дневником и семинарским радом.
 • Предаја дневника стручне праксе се врши код предметног професора односно код референта ако референт покрива жељени предмет.
 • Студент такође има обавезу да пише и семинарски рад на задату тему од стране професора у Школи, тема се најчешће задаје након неколико дана обаљене праксе а често је то везано за саме радове који се обављају на градилишту односно бироу у којем студент обавља праксу.
 • Обим семинарског рада је најчешће 6-8 куцаних страна са прилозима (прилози су слике, скице или шеме итд.)
 • Семинарски рад улази у оцену стручне праксе и обавезан је део полагања стручне праксе.
 • Након свршетка ове две обавезе, попуњавања дневника и овере, завршавања семинарског рада Студент прилаже Дневник и семинарски рад заједно са пријавом испита.

Професор Оцењује Дневник Стручне праксе и Семинарски и даје коначну оцену обављања стручне праксе.

Напомена: Студенти који не заврше праксу у предвиђеном року ће морати да понове Праксу у наредној школској години.

Кратко упутство за обављање Стручне праксе:

 • Студент се опредељује за један од предмета из којег ће обављати стручну праксу.
 • Студент налази фирму у којој ће обављати стручну праксу
 • Студент долази код референта за стручну праксу да се пријави за похађање на стручну праксу.
 • Студент добија документ Сагласности, ако је потребан, за обављање стручне праксе.
 • Студент иде код ментора за чији се предмет одлучио.
 • У договору са ментором добија теме које ће обрађивати на градилишту.
 • Студент креће не праксу.
 • Након неколико дана, обично десетак, студент долази на консултације код ментора у Школи да види да ли се дневник води како треба односно да добије тему за семинарски рад.
 • Након обављања две обавезе студент доноси пријаву оверену од стране професора и тиме је успешно обавио стручну праксу.

Списак предмета/области и професора/референта из којих се може обавити пракса:

 • Грађевински материјали (др Ива Деспотовић)
 • Грађевинске конструкције (мрВесна Трифуновић-Драгишић)
 • Металне и дрвене конструкције (Марко Вуковић)
 • Бетонске консктрукције (Марко Вуковић)
 • Механика тла и фундирање (др Ива Деспотовић)
 • Унутрашње инсталације (др Марина Николић-Топаловић)
 • Организација грађења (Марко Вуковић)
 • Технологија грађења (Марко Вуковић)
 • Хидротехника (др Мирјана Ђурђевић)
 • Саобраћајнице (Марко Вуковић)
 • Екологија (др Мирјана Ђурђевић)
 • Грађевинска економија (Марко Вуковић)
 • Управљање инвестицијама (Марко Вуковић)
 • Завршни радови (др Марина Николић-Топаловић)
 • Архитектонске конструкције (мр Весна Трифуновић-Драгишић)
 • Ентеријер (др Марина Николић-Топаловић)
 • Пројектовање (мр Зоран Живковић)
 • Синтезно пројектовање (др Марина Николић-Топаловић)
 • Урбанизам (др Катарина Јевтић-Новаковић)
 • Реконструкција (мр Зоран Живковић)
 • Рестаурација (мр Зоран Живковић)

Термини за консултације за стручну праксу су:
понедељак од 9 до 11 часова
уторак од 9 до 11 часова

Координатор/референт за праксу
Марко Вуковић