GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Građevinski odsek

OKTOBARSKI ISPITNI ROK
Školska 2017/2018. godina

PRIJAVA ISPITA:
      10. i 11. septembra druga i treća godina
      12. septembra prva godina

NAPOMENE:
      PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO U NAVEDENIM TERMINIMA.
      PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO UZ INDEKS.
      Prijava ispita vrši se uz dokaz o uplati svih dospelih rata školarine
      za školsku 2017/2018. godinu.

Na ispit obavezno poneti i indeks i ličnu kartu.

R.b. Predmet Datum Dan Vreme Sala Godina
1 Građevinske konstrukcije 1 14.09.2018. petak 9:00 AS,AP 1
2 Arhitektonske konstrukcije 1 14.09.2018. petak 9:00 AS,AP 1
3 Zaštita i bezbednost na radu 14.09.2018. petak 9:00 RC 3
4 Statika konstrukcija 1 14.09.2018. petak 13:00 AS 2
5 Mehanika i otpornost materijala 15.09.2018. subota 9:00 AS,AP 1
6 Statika konstrukcija 2 15.09.2018. subota 9:00 RC 2
7 Restauracija objekata 15.09.2018. subota 9:00 DS 2
8 Savremena arhitektura 15.09.2018. subota 9:00 DS 2
9 Upravljanje investicijama  15.09.2018. subota 12:00 DS 3
10 Građevinska mehanizacija 15.09.2018. subota 12:00 DS 2
11 Saobraćajnice 2  15.09.2018. subota 13:00 AP 2
12 Enterijer 15.09.2018. subota 14:00 RC 3
13 Sintezni projekat 17.09.2018. ponedeljak 9:00 RC 3
14 Nacrtna geometrija  17.09.2018. ponedeljak 9:00 AS,AP 1
15 Nacrtna geometrija sa perspektivom 17.09.2018. ponedeljak 9:00 AS,AP 1
16 Ekologija 17.09.2018. ponedeljak 13:00 AS 2
17 Komunalna infrastruktura 17.09.2018. ponedeljak 13:00 AS 2
18 Urbanizam 1 18.09.2018. utorak 9:00 DS 2
19 Urbanizam 2 18.09.2018. utorak 9:00 DS 3
20 Građevinski materijali  18.09.2018. utorak 9:00 AP 1
21 Hidrotehnika 18.09.2018. utorak 9:00 AS 2
22 Regulativa u građevinarstvu i arhitekturi 18.09.2018. utorak 9:00 RC 3
23 Saobraćajnice 1  19.09.2018 sreda 9:00 AP 2
24 Projektovanje 19.09.2018 sreda 9:00 DS 2
25 Matematika 1 19.09.2018 sreda 9:00 AS 1
26 Softveri u građevinarstvu 20.09.2018. četvrtak 9:00 RC 3
27 Primena računara 20.09.2018. četvrtak 9:00 RC 2
28 Fizika 20.09.2018. četvrtak 9:00 AP  1
29 Geodezija 21.09.2018. petak 9:00 AS 1
30 Osnove projektovanja 21.09.2018. petak 9:00 DS 1
31 Tehnički engleski jezik 21.09.2018. petak 11:00 U1 2
32 Organizacija građenja 21.09.2018. petak 16:00 AP 3
33 Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu 21.09.2018. petak 16:00 AP 2
34 Savremene metode tehnologije i organizacije građenja 22.09.2018. subota 9:00 U2 3
35 Savremene konstrukcije 22.09.2018. subota 11:00 U3 3
36 Građevinska ekonomija  22.09.2018. subota 11:00 AP 2
37 Matematika 2 24.09.2018. ponedeljak 9:00 AS,AP 1
38 Metalne i drvene konstrukcije 1 24.09.2018. ponedeljak 13:00 AS,AP 2
39 Metalne i drvene konstrukcije 2 24.09.2018. ponedeljak 13:00 AS,AP 3
40 Mehanika tla i fundiranje 25.09.2018. utorak 9:00 AS 2
41 Informatika za inženjere 25.09.2018. utorak prema rasporedu
na oglasnoj tabli
RC 1
42 Informatika za inženjere 26.09.2018. sreda prema rasporedu
na oglasnoj tabli
RC 1
43 Građevinske konstrukcije 2 27.09.2018. četvrtak 9:00 AS,AP 1
44 Arhitektonske konstrukcije 2 27.09.2018. četvrtak 9:00 AS,AP 1
45 Tehnologija građenja  27.09.2018. četvrtak 13:00 AS 3
46 Betonske konstrukcije 1 28.09.2018. petak 13:00 AS,AP 2
47 Betonske konstrukcije 2 28.09.2018. petak 13:00 AS,AP 3
48 Završni radovi i unutrašnje instalacije 29.09.2018. subota 9:00 AP  3

Crvenom bojom označeni su predmeti kod kojih je došlo do izmena
od dana objavljivanja rasporeda ispita.

 

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Školska 2017/2018. godina