ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      Од 08.06.2020. до 11.06.2020. године.
      Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Грађевинске конструкције 1 12.06.2020. петак 9:00 АС, ДС 1
2 Архитектонске конструкције 1 12.06.2020. петак 9:00 АС, ДС 1
3 Саобраћајнице 2 12.06.2020. петак 10:00 АП 2
4 Статика конструкција 1 12.06.2020. петак 12:00 АС 2
5 Завршни радови и унутрашње инсталације 12.06.2020. петак 12:00 АП 3
6 Ентеријер 13.06.2020. субота 9:00 РЦ 3
7 Механика и отпорност материјала 13.06.2020. субота 9:00 АС, АП 1
8 Рестаурација објеката 13.06.2020. субота 12:00 АС 2
9 Савремена архитектура 13.06.2020. субота 12:00 АС 2
10 Статика конструкција 2 13.06.2020. субота 12:00 2
11 Синтезни пројекат 15.06.2020. понедељак 9:00 РЦ 3
12 Основе пројектовања 15.06.2020. понедељак 9:00 АС 1
13 Пројектовање 15.06.2020. понедељак 9:00 АС 2
14 Саобраћајнице 1 15.06.2020. понедељак 12:00 АС 2
15 Технички енглески језик 15.06.2020. понедељак 13:00 2
16 Управљање квалитетом у грађевинарству 16.06.2020. уторак 9:00 АС 2
17 Организација грађења 16.06.2020. уторак 9:00 АС 3
18 Екологија 16.06.2020. уторак 9:00 АП 2
19 Комунална инфраструктура 16.06.2020. уторак 9:00 АП 2
20 Геодезија 16.06.2020. уторак 12:00 АС 1
21 Математика 1 17.06.2020. среда 9:00 АС,АП 1
22 Урбанизам 1 17.06.2020. среда 12:00 ДС 2
23 Урбанизам 2 17.06.2020. среда 12:00 ДС 3
24 Технологија грађења 17.06.2020. среда 12:00 АП 3
25 Хидротехника 17.06.2020. среда 12:00 АС 2
26 Регулатива у грађевинарству и архитектури 18.06.2020. четвртак 9:00 РЦ 3
27 Физика 18.06.2020. четвртак 9:00 АС 1
28 Грађевинска економија 18.06.2020. четвртак 12:00 АП 2
29 Информатика за инжењере 19.06.2020. петак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
30 Софтвери у грађевинарству 19.06.2020. петак 9:00 РЦ 3
31 Примена рачунара 19.06.2020. петак 9:00 РЦ 2
32 Грађевински материјали 19.06.2020. петак 12:00 АС 1
33 Савремене методе технологије и организације грађења 20.06.2020. субота 10:00 АП 3
34 Савременае конструкције 20.06.2020. субота 10:00 ДС 3
35 Управљање инвестицијама 20.06.2020. субота 11:00 АС 3
36 Грађевинска механизација 20.06.2020. субота 11:00 АС 2
37 Нацртна геометрија 22.06.2020. понедељак 9:00 АС, АП 1
38 Нацртна геометрија са перспективом 22.06.2020. понедељак 9:00 АС, АП 1
39 Заштита и безбедност на раду 22.06.2020. понедељак 9:00 РЦ 3
40 Информатика за инжењере 22.06.2020. понедељак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
41 Механика тла и фундирање 22.06.2020. понедељак 12:00 АС 2
42 Математика 2 23.06.2020. уторак 9:00 АС,АП 1
43 Металне и дрвене конструкције 1 23.06.2020. уторак 12:00 АС,АП 2
44 Металне и дрвене конструкције 2 23.06.2020. уторак 12:00 АС,АП 3
45 Грађевинске конструкције 2 24.06.2020. среда 9:00 АС,АП 1
46 Архитектонске конструкције 2 24.06.2020. среда 9:00 АС,АП 1
47 Бетонске конструкције 1 24.06.2020. среда 12:00 АС,АП 2
48 Бетонске конструкције 2 24.06.2020. среда 12:00 АС,АП 3

 

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК - Школска 2019/2020. година