ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      Од 11.09.2020. до 15.09.2020. године.
      Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Грађевинске конструкције 1 17.09.2020. четвртак 9:00 АС, ДС 1
2 Архитектонске конструкције 1 17.09.2020. четвртак 9:00 АС, ДС 1
3 Статика конструкција 1 17.09.2020. четвртак 12:00 АС 2
4 Завршни радови и унутрашње инсталације 17.09.2020. четвртак 12:00 АП 3
5 Синтезни пројекат 18.09.2020. петак 9:00 РЦ 3
6 Основе пројектовања 18.09.2020. петак 9:00 АС 1
7 Пројектовање 18.09.2020. петак 9:00 АС 2
8 Геодезија 18.09.2020. петак 9:00 АП 1
9 Саобраћајнице 1 18.09.2020. петак 12:00 АС 2
10 Ентеријер 19.09.2020. субота 9:00 РЦ 3
11 Механика и отпорност материјала 19.09.2020. субота 9:00 АС, АП 1
12 Рестаурација објеката 19.09.2020. субота 12:00 У4 2
13 Савремена архитектура 19.09.2020. субота 12:00 У4 2
14 Статика конструкција 2 19.09.2020. субота 12:00 2
15 Саобраћајнице 2 19.09.2020. субота 12:00 АС 2
16 Математика 1 21.09.2020. понедељак 9:00 АС,АП 1
17 Технички енглески језик 21.09.2020. понедељак 13:00 АП 2
18 Управљање квалитетом у грађевинарству 22.09.2020. уторак 9:00 АС 2
19 Организација грађења 22.09.2020. уторак 9:00 АС 3
20 Екологија 22.09.2020. уторак 9:00 АП 2
21 Комунална инфраструктура 22.09.2020. уторак 9:00 АП 2
22 Математика 2 23.09.2020. среда 9:00 АС,АП 1
23 Урбанизам 1 23.09.2020. среда 12:00 ДС 2
24 Урбанизам 2 23.09.2020. среда 12:00 ДС 3
25 Технологија грађења 23.09.2020. среда 12:00 АП 3
26 Хидротехника 23.09.2020. среда 12:00 АС 2
27 Регулатива у грађевинарству и архитектури 24.09.2020. четвртак 9:00 РЦ 3
28 Физика 24.09.2020. четвртак 9:00 АС 1
29 Грађевинска економија 24.09.2020. четвртак 12:00 АП 2
30 Информатика за инжењере 25.09.2020. петак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
31 Софтвери у грађевинарству 25.09.2020. петак 9:00 РЦ 3
32 Примена рачунара 25.09.2020. петак 9:00 РЦ 2
33 Савремене методе технологије и организације грађења 26.09.2020. субота 10:00 АП 3
34 Савременае конструкције 26.09.2020. субота 10:00 ДС 3
35 Управљање инвестицијама 26.09.2020. субота 11:00 АС 3
36 Грађевинска механизација 26.09.2020. субота 11:00 АС 2
37 Нацртна геометрија 28.09.2020. понедељак 9:00 АС, АП 1
38 Нацртна геометрија са перспективом 28.09.2020. понедељак 9:00 АС, АП 1
39 Заштита и безбедност на раду 28.09.2020. понедељак 9:00 РЦ 3
40 Механика тла и фундирање 28.09.2020. понедељак 12:00 АС 2
41 Металне и дрвене конструкције 1 29.09.2020. уторак 9:00 АС,АП 2
42 Металне и дрвене конструкције 2 29.09.2020. уторак 9:00 АС,АП 3
43 Информатика за инжењере 29.09.2020. уторак 9:00 РЦ 1
44 Грађевински материјали 29.09.2020. уторак 12:00 АС 1
45 Грађевинске конструкције 2 30.09.2020. среда 9:00 АС,АП 1
46 Архитектонске конструкције 2 30.09.2020. среда 9:00 АС,АП 1
47 Бетонске конструкције 1 30.09.2020. среда 12:00 АС,АП 2
48 Бетонске конструкције 2 30.09.2020. среда 12:00 АС,АП 3

 

ДОПУНСКИ ИСПИТНИ РОК - Школска 2019/2020. година