ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2018/2019. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      26. и 27. августа друга и трећа година
      28. и 29. августа прва година

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС
      Пријава испита врши се уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине
      за школску 2018/2019. годину.

На испит обавезно понети и индекс и личну карту.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Регулатива у грађевинарству и архитектури 02.09.2019. понедељак 9:00 РЦ 3
2 Геодезија 02.09.2019. понедељак 9:00 АС 1
3 Грађевинска економија 02.09.2019. понедељак 13:00 АП 2
4 Нацртна геометрија 03.09.2019. уторак 9:00 АС, АП 1
5 Нацртна геометрија са перспективом 03.09.2019. уторак 9:00 АС, АП 1
6 Синтезни пројекат 03.09.2019. уторак 9:00 РЦ 3
7 Саобраћајнице 1 03.09.2019. уторак 13:00 АП 2
8 Основе пројектовања 03.09.2019. уторак 13:00 АС 1
9 Пројектовање 03.09.2019. уторак 13:00 АС 2
10 Математика 1 04.09.2019. среда 9:00 АС,АП 1
11 Урбанизам 1 04.09.2019. среда 13:00 ДС 2
12 Урбанизам 2 04.09.2019. среда 13:00 ДС 3
13 Технологија грађења 04.09.2019. среда 13:00 АП 3
14 Хидротехника 04.09.2019. среда 13:00 АС 2
15 Управљање квалитетом у грађевинарству 05.09.2019. четвртак 9:00 АП 2
16 Организација грађења 05.09.2019. четвртак 9:00 АП 3
17 Физика 05.09.2019. четвртак 9:00 АС 1
18 Екологија 05.09.2019. четвртак 13:00 АП 2
19 Комунална инфраструктура 05.09.2019. четвртак 13:00 АП 2
20 Грађевинске конструкције 1 06.09.2019. петак 9:00 АС, ДС 1
21 Архитектонске конструкције 1 06.09.2019. петак 9:00 АС, ДС 1
22 Саобраћајнице 2 06.09.2019. петак 11:00 АП 2
23 Статика конструкција 1 06.09.2019. петак 13:00 АС 2
24 Завршни радови и унутрашње инсталације 06.09.2019. петак 13:00 АП 3
25 Ентеријер 07.09.2019. субота 9:00 РЦ 3
26 Механика и отпорност материјала 07.09.2019. субота 9:00 АС, АП 1
27 Рестаурација објеката 07.09.2019. субота 12:00 ДС 2
28 Савремена архитектура 07.09.2019. субота 12:00 ДС 2
29 Статика конструкција 2 07.09.2019. субота 12:00 У2 2
30 Математика 2 09.09.2019. понедељак 9:00 АС,АП 1
31 Металне и дрвене конструкције 1 09.09.2019. понедељак 13:00 АС,АП 2
32 Металне и дрвене конструкције 2 09.09.2019. понедељак 13:00 АС,АП 3
33 Технички енглески језик 10.09.2019. уторак 9:00 2
34 Заштита и безбедност на раду 10.09.2019. уторак 9:00 РЦ 3
35 Механика тла и фундирање 11.09.2019. среда 13:00 АС 2
36 Информатика за инжењере 11.09.2019. среда према распореду
на огласној табли
РЦ 1
37 Софтвери у грађевинарству 12.09.2019. четвртак 9:00 РЦ 3
38 Примена рачунара 12.09.2019. четвртак 9:00 РЦ 2
39 Грађевински материјали 12.09.2019. четвртак 13:00 АП 1
40 Грађевинске конструкције 2 13.09.2019. петак 9:00 АС,АП 1
41 Архитектонске конструкције 2 13.09.2019. петак 9:00 АС,АП 1
42 Бетонске конструкције 1 13.09.2019. петак 13:00 АС,АП 2
43 Бетонске конструкције 2 13.09.2019. петак 13:00 АС,АП 3
44 Савремене методе технологије и организације грађења 14.09.2019. субота 10:00 У2 3
45 Савременае конструкције 14.09.2019. субота 10:00 У3 3
46 Управљање инвестицијама 14.09.2019. субота 11:00 АП 3
47 Грађевинска механизација 14.09.2019. субота 11:00 АП 2

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - Школска 2018/2019. година