GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

Распоред испита · Грађевински одсек

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2018/2019. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      21. и 22. јануара друга и трећа година
      23. и 24. јануара прва година

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС
      Пријава испита врши се уз доказ о уплаћеној другој рати школарине
      за школску 2018/2019. годину.

На испит обавезно понети и индекс и личну карту.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Механика и отпорност материјала 28.01.2019. понедељак 9:00 АС 1
2 Статика конструкција 2 28.01.2019. понедељак 9:00 РЦ 2
3 Саобраћајнице 2 28.01.2019. понедељак 13:00 АС 2
4 Рестаурација објеката 28.01.2019. понедељак 13:00 АП 2
5 Савремена архитектура 28.01.2019. понедељак 13:00 АП 2
6 Статика конструкција 1 29.01.2019. уторак 9:00 АС,АП 2
7 Управљање инвестицијама 29.01.2019. уторак 9:00 АС 3
8 Софтвери у грађевинарству 29.01.2019. уторак према распореду
на огласној табли
РЦ 3
9 Информатика за инжењере 29.01.2019. уторак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
10 Заштита и безбедност на раду 30.01.2019. среда 9:00 РЦ 3
11 Грађевински материјали 30.01.2019. среда 13:00 АС,АП 1
12 Примена рачунара 30.01.2019. среда према распореду
на огласној табли
РЦ 2
13 Примена рачунара 31.01.2019. четвртак према распореду
на огласној табли
РЦ 2
14 Грађевинске конструкције 2 31.01.2019. четвртак 9:00 АС 1
15 Архитектонске конструкције 2 31.01.2019. четвртак 9:00 АС 1
16 Металне и дрвене конструкције 1 01.02.2019. петак 13:00 АС 2
17 Металне и дрвене конструкције 2 01.02.2019. петак 13:00 АС 3
18 Математика 2 01.02.2019. петак 9:00 1
19 Сaвремене конструкције 02.02.2019. субота 9:00 U2 3
20 Геодезија 04.02.2019. понедељак 9:00 АС 1
21 Регулатива у грађевинарству и архитектури 04.02.2019. понедељак 9:00 РЦ 3
22 Основе пројектовања 04.02.2019. понедељак 9:00 АП 1
23 Пројектовање 04.02.2019. понедељак 9:00 АП 2
24 Хидротехника 04.02.2019. понедељак 13:00 АС 2
25 Екологија 05.02.2019. уторак 9:00 АП 2
26 Комунална инфраструктура 05.02.2019. уторак 9:00 АП 2
27 Синтезни пројекат 05.02.2019. уторак 9:00 РЦ 3
28 Грађевинска механизација 05.02.2019. уторак 13:00 АП 2
29 Математика 1 06.02.2019. среда 9:00 АС,АП 1
30 Ентеријер 06.02.2019. среда 13:00 РЦ 3
31 Бетонске конструкције 1 06.02.2019. среда 13:00 АС 2
32 Бетонске конструкције 2 06.02.2019. среда 13:00 АС 3
33 Завршни радови и унутрашње инсталације 07.02.2019. четвртак 9:00 АС,АП 3
34 Технички енглески језик 07.02.2019. четвртак 13:00 AP 2
35 Организација грађења 08.02.2019. петак 9:00 AС,АП 3
36 Грађевинске конструкције 1 08.02.2019. петак 13:00 AС,АП 1
37 Архитектонске конструкције 1 08.02.2019. петак 13:00 AС,АП 1
38 Савремене методе технологије и орган. грађења 09.02.2019.. субота 9:00 У2 3
39 Физика 11..02.2019. понедељак 9:00 АС 1
40 Технологија грађења 11..02.2019. понедељак 9:00 АП 3
41 Механика тла и фундирање 11..02.2019. понедељак 13:00 АС 2
42 Саобраћајнице 1 12.02.2019. уторак 9:00 АС 2
43 Урбанизам 1 12.02.2019. уторак 9:00 2
44 Урбанизам 2 12.02.2019. уторак 9:00 АП 3
45 Нацртна геометрија 13.02.2019. среда 9:00 АС 1
46 Нацртна геометрија са перспективом 13.02.2019. среда 9:00 АС 1
47 Грађевинска економија 13.02.2019. среда 13:00 2
48 Управљање квалитетом 13.02.2019. среда 13:00 АП 2