ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2020/2021. година

ПРИЈАВА ИСПИТА

  • Од 30.03. до 04.04.2021. године.
  • Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА.
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Металне и дрвене конструкције 1 05.04.2021. понедељак 9:00 АС 2
2 Металне и дрвене конструкције 2 05.04.2021. понедељак 9:00 АС 3
3 Софтвери у грађевинарству 06.04.2021. уторак по распореду на
огласној табли
РЦ 3
4 Информатика за инжењере 06.04.2021. уторак по распореду на
огласној табли
РЦ 1
5 Математика 1 07.04.2021. среда 11:00 АС 1
6 Хидротехника 07.04.2021. среда 14:00 АП 2
7 Урбанизам 1 08.04.2021. четвртак 10:00 ДС 2
8 Урбанизам 2 08.04.2021. четвртак 10:00 ДС 3
9 Управљање инвестицијама 08.04.2021. четвртак 13:00 ДС 3
10 Грађевинска механизација 08.04.2021. четвртак 13:00 ДС 2
11 Бетонске конструкције 1 08.04.2021. четвртак 14:00 ДС 2
12 Бетонске конструкције 2 08.04.2021. четвртак 14:00 ДС 3
13 Технички енглески језик 09.04.2021. петак 14:00 ДС 2
14 Механика и отпорност материјала 09.04.2021. петак 14:00 АС 1
15 Статика конструкција 1 09.04.2021. петак 14:00 АС 2
16 Физика 12.04.2021. понедељак 12:00 АС 1
17 Примена рачунара 13.04.2021. уторак по распореду на
огласној табли
РЦ 2
18 Заштита и безбедност на раду 14.04.2021. среда 9:00 РЦ 3
19 Математика 2 14.04.2021. среда 11:00 АС 1
20 Ентеријер 14.04.2021. среда 15:00 У4/РЦ 3
21 Нацртна геометрија 15.04.2021. четвртак 10:00 ДС 1
22 Нацртна геометрија са перспективом 15.04.2021. четвртак 10:00 ДС 1
23 Грађевинска економија 15.04.2021. четвртак 11:00 У2 2
24 Саобраћајнице 2 15.04.2021. четвртак 11:00 У2 2
25 Статика конструкција 2 15.04.2021. четвртак 11:00 У1 2
26 Управљање квалитетом у грађевинарству 15.04.2021. четвртак 13:00 ДС 2
27 Организација грађења 15.04.2021. четвртак 13:00 ДС 3
28 Савремене методе технологије и организације грађења 15.04.2021. четвртак 16:00 ДС 3
29 Грађевинске конструкције 1 16.04.2021. петак 11:00 АС/ДС 1
30 Архитектонске конструкције 1 16.04.2021. петак 11:00 АС/ДС 1
31 Рестаурација објеката 16.04.2021. петак 13:00 АП 2
32 Савремена архитектура 16.04.2021. петак 13:00 АП 2
33 Технологија грађења 19.04.2021. понедељак 9:00 АС 3
34 Регулатива у грађевинарству и архитектури 21.04.2021. среда 9:00 РЦ 3
35 Грађевински материјали 21.04.2021. среда 14:00 АС/АП 1
36 Механика тла и фундирање 21.04.2021. среда 14:00 АС/АП 2
37 Синтезни пројекат 21.04.2021. среда 15:00 У4/РЦ 3
38 Савремене конструкције 22.04.2021. четвртак 10:00 У2 3
39 Саобраћајнице 1 22.04.2021. четвртак 11:00 ДС 2
40 Грађевинске конструкције 2 23.04.2021. петак 11:00 АС/ДС 1
41 Архитектонске конструкције 2 23.04.2021. петак 11:00 АС/ДС 1
42 Основе пројектовања 23.04.2021. петак 13:00 АП 1
43 Пројектовање 23.04.2021. петак 13:00 АП 2
44 Завршни радови и унутрашње инсталације 26.04.2021. понедељак 9:00 АС 3
45 Геодезија 28.04.2021. среда 10:00 АП 1
46 Екологија 28.04.2021. среда 10:00 ДС 2
47 Комунална инфраструктура 28.04.2021. среда 10:00 ДС 2

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.