ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2021/2022. година

Право полагања испита у новембарско-децембарском апсолвентском испитном року имају студенти који су обновили трећу годину студија школске 2021/2022. године (апсолвенти).

ПРИЈАВА ИСПИТА

  • Испит се мора пријавити најкасније 5 (пет) дана пре заказаног термина датог испита,
    осим за испите заказане за 24.11.2021. године,
    за које испит треба заказати најкасније до 22.11.2021. године, до 14:00 часова.
  • Испити се пријављују лично, у студентој служби.

НАПОМЕНЕ:

  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА.
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Нацртна геометрија 24.11.2021. петак 12:00 ДС 1
2 Нацртна геометрија са перспективом 24.11.2021. петак 12:00 ДС 1
3 Математика 1 29.11.2021. понедељак 14:00 У3 1
4 Хидротехника 29.11.2021. понедељак 10:00 У3 2
5 Механика и отпорност материјала 30.11.2021. уторак 12:00 ДС 1
6 Статика конструкција 1 30.11.2021. уторак 12:00 ДС 2
7 Регулатива у грађевинарству и архитектури 30.11.2021. уторак 9:00 РЦ 3
8 Информатика за инжењере 01.12.2021. среда 12:00 РЦ 1
9 Софтвери у грађевинарству 01.12.2021. среда 12:00 РЦ 3
10 Примена рачунара 01.12.2021. среда 12:00 РЦ 2
11 Урбанизам 1 03.12.2021. петак 12:00 ДС 2
12 Урбанизам 2 03.12.2021. петак 12:00 ДС 3
13 Екологија 06.12.2021. понедељак 10:00 У2 2
14 Комунална инфраструктура 06.12.2021. понедељак 10:00 У2 2
15 Заштита и безбедност на раду 07.12.2021. уторак 9:00 РЦ 3
16 Технички енглески језик 07.12.2021. уторак 11:00 У2 2
17 Геодезија 07.12.2021. уторак 11:00 У3 1
18 Металне и дрвене конструкције 1 08.12.2021. среда 14:00 У1 2
19 Металне и дрвене конструкције 2 08.12.2021. среда 14:00 У1 3
20 Савремене конструкције 08.12.2021. среда 14:00 У1 3
21 Бетонске конструкције 1 09.12.2021. четвртак 14:00 У1 2
22 Бетонске конструкције 2 09.12.2021. четвртак 14:00 У1 3
23 Савремене методе технологије и организације грађења 09.12.2021. четвртак 14:00 У1 3
24 Грађевинске конструкције 1 10.12.2021. петак 9:00 ДС 1
25 Архитектонске конструкције 1 10.12.2021. петак 9:00 ДС 1
26 Статика конструкција 2 10.12.2021. петак 10:00 У1 2
27 Управљање инвестицијама 10.12.2021. петак 12:00 У4 3
28 Ентеријер 10.12.2021. петак 14:00 У1 3
29 Синтезни пројекат 10.12.2021. петак 14:00 У1 3
30 Грађевинска механизација 10.12.2021. петак 12:00 У4 2
31 Механика тла и фундирање 13.12.2021. понедељак 13:00 У3 2
32 Грађевински материјали 13.12.2021. понедељак 13:00 У3 1
33 Физика 14.12.2021. уторак 12:00 У2 1
34 Саобраћајнице 1 15.12.2021. среда 14:00 У1 2
35 Грађевинска економија 15.12.2021. среда 14:00 У1 2
36 Основе пројектовања 15.12.2021. среда 12:00 У4 1
37 Пројектовање 15.12.2021. среда 12:00 У4 2
38 Завршни радови и унутрашње инсталације 15.12.2021. среда 10:30 У2 3
39 Грађевинске конструкције 2 17.12.2021. петак 9:00 ДС 1
40 Архитектонске конструкције 2 17.12.2021. петак 9:00 ДС 1
41 Управљање квалитетом у грађевинарству 17.12.2021. петак 12:00 У4 2
42 Организација грађења 17.12.2021. петак 12:00 У4 3
43 Математика 2 20.12.2021. понедељак 16:00 У3 1
44 Технологија грађења 22.12.2021. среда 14:00 У1 3
45 Саобраћајнице 2 22.12.2021. среда 14:00 У3 2
46 Рестаурација објеката 22.12.2021. среда 12:00 У4 2
47 Савремена архитектура 22.12.2021. среда 12:00 У4 2

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.