ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

МАРТОВСКИ (апсолвентски) ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

Право полагања у мартовском - апсолвентском испитном року имају студенти који су у школској 2019/2020. години обновили трећу годину студија.

ПРИЈАВА ИСПИТА
      27., 28. фебруара и 2. марта

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.
      Сви студенти плаћају пријаву испита.
      Пријава се врши уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине
      за школску 2019/2020. годину.

На испит обавезно понети и индекс и личну карту.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Савремене конструкције 02.03.2020. понедељак 13:00 У2 3
2 Статика конструкција 1 02.03.2020. понедељак 14:00 У1 2
3 Механика и отпорност материјала 02.03.2020. понедељак 14:00 У1 1
4 Нацртна геометрија 03.03.2020. уторак 11:00 У4 1
5 Нацртна геометрија са перспективом 03.03.2020. уторак 11:00 У4 1
6 Урбанизам 1 03.03.2020. уторак 11:00 У4 2
7 Урбанизам 2 03.03.2020. уторак 11:00 У4 3
8 Екологија 04.03.2020. среда 11:00 У1 2
9 Комунална инфраструктура 04.03.2020. среда 11:00 У1 2
10 Математика 1 04.03.2020. среда 13:00 АП 1
11 Грађевинска механизација 04.03.2020. среда 13:00 У1 2
12 Организација грађења 04.03.2020. среда 13:00 У1 3
13 Ентеријер 05.03.2020. четвртак 13:00 У3 3
14 Грађевинска економија 05.03.2020. четвртак 13:00 У4 2
15 Управљање инвестицијама 05.03.2020. четвртак 16:00 У2 3
16 Управљање квалитетом у грађевинарству 05.03.2020. четвртак 16:00 У2 2
17 Грађевинске конструкције 1 06.03.2020. петак 11:00 У3 1
18 Архитектонске конструкције 1 06.03.2020. петак 11:00 У3 1
19 Металне и дрвене конструкције 1 06.03.2020. петак 11:00 У1 2
20 Металне и дрвене конструкције 2 06.03.2020. петак 11:00 У1 3
21 Регулатива у грађевинарству и архитектури 09.03.2020. понедељак 9:00 РЦ 3
22 Заштита и безбедност на раду 09.03.2020. понедељак 9:00 РЦ 3
23 Софтвери у грађевинарству 09.03.2020. понедељак 9:00 РЦ 3
24 Информатика за инжењере 09.03.2020. понедељак 9:00 РЦ 1
25 Саобраћајнице 2 09.03.2020. понедељак 13:00 У2 2
26 Механика тла и фундирање 10.03.2020. уторак 13:00 У1 2
27 Грађевински материјали 10.03.2020. уторак 13:00 У1 1
28 Математика 2 11.03.2020. среда 13:00 АП 1
29 Sавремене методе технологије. и организације грађ. 11.03.2020. среда 13:00 У3 3
30 Завршни радови и унутрашње инсталације 12.03.2020. четвртак 13:00 У3 3
31 Саобраћајнице 1 12.03.2020. четвртак 13:00 У4 2
32 Рестаурација објеката 12.03.2020. четвртак 13:30 У1 2
33 Савремена архитектура 12.03.2020. четвртак 13:30 У1 2
34 Физика 12.03.2020. четвртак 14:30 АП 1
35 Архитектонске конструкције 2 13.03.2020. петак 11:00 У3 1
36 Грађевинске конструкције 2 13.03.2020. петак 11:00 У3 1
37 Синтезни пројекат 13.03.2020. петак 14:00 У4 3
38 Бетонске конструкције 1 13.03.2020. петак 14:00 У1 2
39 Бетонске конструкције 2 13.03.2020. петак 14:00 У1 3
40 Примена рачунара 16.03.2020. понедељак 9:00 РЦ 2
41 Геодезија 17.03.2020. уторак 11:00 У2 1
42 Основе пројектовања 17.03.2020. уторак 12:00 У3 1
43 Пројектовање 17.03.2020. уторак 12:00 У3 2
44 Хидротехника 18.03.2020. среда 10:00 У1 2
45 Технички енглески језик 19.03.2020. четвртак 12:00 У2 2
46 Статика конструкција 2 20.03.2020. петак 10:00 РЦ 2
47 Технологија грађења 20.03.2020. петак 11:00 У2 3

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.