Gradjevinski odsek

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Građevinski odsek

JULSKI ISPITNI ROK
Školska 2017/2018. godina

PRIJAVA ISPITA:
      11. i 12. juna druga i treća godina
      13. i 14. juna prva godina

NAPOMENE:
      PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO U NAVEDENIM TERMINIMA.
      PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO UZ INDEKS.
      Prijava ispita vrši se uz dokaz o uplati svih dospelih rata školarine
      za školsku 2017/2018. godinu.

Na ispit obavezno poneti i indeks i ličnu kartu.

R.b. Predmet Datum Dan Vreme Sala Godina
1 Mehanika i otpornost materijala 16.06.2018. subota 9:00 AS,AP 1
2 Statika konstrukcija 2 16.06.2018. subota 9:00 RC 2
3 Restauracija objekata 16.06.2018. subota 9:00 DS 2
4 Savremena arhitektura 16.06.2018. subota 9:00 DS 2
5 Saobraćajnice 2  16.06.2018. subota 13:00 AP 2
6 Enterijer 16.06.2018. subota 14:00 RC 3
7 Građevinske konstrukcije 1 18.06.2018. ponedeljak 9:00 AS,AP 1
8 Arhitektonske konstrukcije 1 18.06.2018. ponedeljak 9:00 AS,AP 1
9 Statika konstrukcija 1 18.06.2018. ponedeljak 13:00 AS 2
10 Završni radovi i unutrašnje instalacije 18.06.2018. ponedeljak 13:00 AP  3
11 Zaštita i bezbednost na radu 18.06.2018. ponedeljak 9:00 RC 3
12 Sintezni projekat 19.06.2018. utorak 9:00 RC 3
13 Nacrtna geometrija  19.06.2018. utorak 9:00 AS,AP 1
14 Nacrtna geometrija sa perspektivom 19.06.2018. utorak 9:00 AS,AP 1
15 Ekologija 19.06.2018. utorak 13:00 AS 2
16 Komunalna infrastruktura 19.06.2018. utorak 13:00 AS 2
17 Saobraćajnice 1  20.06.2018. sreda 9:00 AP 2
18 Osnove projektovanja 20.06.2018. sreda 9:00 AS 1
19 Projektovanje 20.06.2018. sreda 9:00 AS 2
20 Regulativa u građevinarstvu i arhitekturi 20.06.2018. sreda 9:00 RC 3
21 Geodezija 20.06.2018. sreda 13:00 AP  1
22 Urbanizam 1 21.06.2018. četvrtak 9:00 DS 2
23 Urbanizam 2 21.06.2018. četvrtak 9:00 DS 3
24 Građevinski materijali  21.06.2018. četvrtak 9:00 AP 1
25 Hidrotehnika 21.06.2018. četvrtak 9:00 AS 2
26 Tehnologija građenja  21.06.2018. četvrtak 13:00 AS 3
27 Matematika 1 22.06.2018. petak 9:00 AS,AP  1
28 Tehnički engleski jezik 22.06.2018. petak 13:00 U1 2
29 Savremene metode tehnologije i organizacije građenja 23.06.2018. subota 9:00 U2 3
30 Savremene konstrukcije 23.06.2018. subota 11:00 U3 2
31 Građevinska ekonomija  23.06.2018. subota 11:00 AP 3
32 Upravljanje investicijama  23.06.2018. subota 12:00 DS 3
33 Građevinska mehanizacija 23.06.2018. subota 12:00 DS 2
34 Metalne i drvene konstrukcije 1 25.06.2018. ponedeljak 9:00 AP 2
35 Metalne i drvene konstrukcije 2 25.06.2018. ponedeljak 9:00 AP 3
36 Fizika 25.06.2018. ponedeljak 9:00 AS 1
37 Mehanika tla i fundiranje 26.06.2018. utorak 9:00 AS 2
38 Informatika za inženjere 26.06.2018. utorak prema rasporedu
na oglasnoj tabli
RC 1
39 Informatika za inženjere 27.06.2018. sreda prema rasporedu
na oglasnoj tabli
RC 1
40 Softveri u građevinarstvu 28.06.2018. četvrtak 9:00 RC 3
41 Primena računara 28.06.2018. četvrtak 9:00 RC 2
42 Građevinske konstrukcije 2 28.06.2018. četvrtak 9:00 AS,AP 1
43 Arhitektonske konstrukcije 2 28.06.2018. četvrtak 9:00 AS,AP 1
44 Matematika 2 29.06.2018. petak 9:00 AS,AP 1
45 Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu 29.06.2018. petak 16:00 AP 2
46 Organizacija građenja 29.06.2018. petak 16:00 AP 3
47 Betonske konstrukcije 1 30.06.2018. subota 9:00 AS 2
48 Betonske konstrukcije 2 30.06.2018. subota 9:00 AS 3