ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Феријална (летња) пракса · Грађевински одсек

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
18.03.2020. Дневник праксе 121 kb 

10.06.2024.

Летња (Феријална) пракса - 2023/24.

Термини ће бити објављени почетком септембарског испитног рока 2024.

Референт за феријалну праксу
Марко Вуковић

 

16.03.2024.

Обавештење:

Контакт за питања у вези са обављањем Феријалнe (летњe) праксе је:
praksavggs@gmail.com

Молим Вас да приликом контактирања оставите податке: име, презиме и број индекса као и број мобилног телефона у случају да морам усмено да Вам образложим неки проблем.

Пратите сајт ВГГШ ради даљих општих информација.

Координатор праксе ВГГС
Марко Вуковић

 

05.06.2024.

ФЕРИЈАЛНА (ЛЕТЊА) ПРАКСА
2023/24 школске године

 • Феријална пракса се обавља за време летњег распуста текуће школске године.
 • За гређевински смер феријална пракса се обавља на градилиштима.
 • За архитектонски смер феријална пракса се обавља на градилиштима или пројектним бироима.
 • Студенти сами налазе предузеће односно фирму где ће обављати феријалну праксу.
 • Дневник феријалне праксе се преузима са сајта Школе.
 • Студент за време трајања феријалне праксе води Дневник феријалне праксе односно уноси радове или посао који се обавља на градилишту или бироу.
 • На свакој страни дневника феријалне праксе мора бити уписан датум, мора бити потписан како студент, тако и ментор на градилишту или бироу, поред потписа ментора мора стајати лиценцни печат (може бити шестоугаони за менторе који су завршили факултет односно трапезасти за менторе са високом школом). На првој насловној страни дневника мора поред назива фирме/предузећа у којој се обавља феријална пракса да стоји печат самог предузећа.
 • Дневник се може попуњавати графитном оловком или хемијском оловком.
 • Трајање феријалне праксе износи 26 до 30 радних дана (са суботама).
 • Феријална пракса се мора обавити са почетком најраније 17. јуна. 2024. године а успешно завршити најкасније до 01. октобра 2024.  године.
 • Један од услова за упис на трећу годину студија је обављена феријална пракса.
 • Уз дневник феријалне праксе прилаже се и пријава за Феријалну праксу коју узимате код домара у копирници Школе.
 • Пријава се не предаје у студентску службу, већ се прилаже заједно са дневником.
 • Предаја дневника феријалне праксе ће се вршити у терминима који ће бити објављени на сајту Школе у Рачунском центру ВГГШ код координатора за праксу (Марко Вуковић).

Координатор за праксу
Марко Вуковић