ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

УПИС 2021/2022

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Студијски програм: Архитектура

  Редни број Презиме и име Бодови
из школе
Бодови са
пријемног
Укупно
1 01-1/ 2 A Ракић, Крсто, Александра 36.76 57 93.76
2 01-1/ 1 A Миљевић, Ненад, Јелена 31.88 60 91.88
3 01-1/ 13 A Глишић, Душко, Николина 37.40 54 91.40
4 01-1/ 8 A Јоветић, Мићо, Данијела 38.56 51 89.56
5 01-1/ 5 A Шкорић, Драган, Кристина 31.84 57 88.84
6 01-1/ 11 A Стојановић, Мирослав, Ксенија 33.46 54 87.46
7 01-1/ 4 A Станојеви, Слободан, Зорана 33.24 54 87.24
8 01-1/ 15 A Манојловић, Србољуб, Милица 33.78 51 84.78
9 01-1/ 16 A Медић, Петар, Душан 27.04 57 84.04
10 01-1/ 9 A Војисављевић, Саша, Илија 28.58 51 79.58
11 01-1/ 14 A Томашевић, Љубиша, Анђела 29.66 45 74.66
12 01-1/ 6 A Ивковић, Бојан, Петар 28.50 45 73.50
13 01-1/ 3 A Крагуљ, Александар, Тијана 30.66 42 72.66
14 01-1/ 12 A Пешевски, Миодраг, Богдан 30.64 39 69.64
15 01-1/ 10 A Бајић, Горан, Стефан 29.52 39 68.52
16 01-1/ 7 A Грујић, Слободан, Александар 24.32 42 66.32

Сви кандидати се могу уписати у Школу о трошку буџета

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
09. и 10. септембар 9:00 - 14:00 часова

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ПОЛАГАЛИ НА ДРУГОМ ФАКУЛТЕТУ
13. септембра 9:00 - 14:00 часова

 

ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ УПИСА

  • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
  • Диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Уверење о држављанству (није потребно ако је чињеница о држављанству уписана у Извод из МК рођених);
  • два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику;
  • индекс (може се купити у скриптарници Школе по цени од 400,00 РСД);
  • две фотографије формата (4,5 cm x 3,5 cm) ;
  • доказ о уплати накнаде за упис (3000,00РСД)
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинасирајуће студенте (15.000,00РСД)

СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

840 – 2119666 – 62

Приликом уплата обавезно навести позив на број:
        3-10 - за студијске програме Грађевинско инжењерство и Архитектура,
        3-20 - за студијски програм Геодезија-Геоматика