Gradjevinski odsek

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

UPIS 2017/2018

KONAČNA RANG LISTA
Studijski program: arhitektura

  redni broj Prezime i ime         Bodovi
iz škole
Bodovi sa
prijemnog
Ukupno
1 01-1/ 5 A Miljušević Marko 4.33 4.56 4.23 3.86 33.96 57 90.96
2 01-1/ 1 A Andrea M. Mihajlović 4.60 4.29 3.93 4.25 34.14 54 88.14
3 01-1/ 4 A Milo R. Milić 4.00 3.00 3.50 3.50 28.00 48 76.00
4 01-1/ 3 A Predrag R. Milić 3.00 2.53 4.50 3.64 27.34 48 75.34
5 01-1/ 2 A Nikola S. Gluščević 3.53 3.46 2.76 2.85 25.20 42 67.20

SVI KANDIDATI SE MOGU UPISATI 7. I 8. SEPTEMBRA
OD 9.00 DO 14.00 ČASOVA.

 

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM UPISA:
SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE
DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU, ODNOSNO MATURSKOM ISPITU (ORIGINAL)
IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (ORIGINAL)
DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U IZNOSU OD 3.000,00 RSD
NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE (840-1918666-13)
DVE FOTOGRAFIJE (3,5x4,5cm)
INDEKS I OBRASCI ZA UPIS SE DOBIJAJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI (NE PLAĆA SE)
SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI DOSTAVLJAJU I DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE
(27.000,00 RSD NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE 840-1918666-13)