Gradjevinski odsek

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

UPIS 2017/2018

KONAČNA RANG LISTA
Studijski program: arhitektura

  redni broj Prezime i ime         Bodovi
iz škole
Bodovi sa
prijemnog
Ukupno
1 01-1/ 4 A Tešić (Miodrag) Jelena 4,76 4,81 4,88 4,73 38,36 60 98,36
2 01-1/ 10 A Savović (Svetlana) Miljan 3,60 3,53 3,00 3,00 26,26 57 83,26
3 01-1/ 8 A Preradović (Dragan) Ivana 2,62 3,86 4,06 4,07 29,22 54 83,22
4 01-1/ 1 A Hrnjak (Momir) Katarina 4,06 3,71 3,50 3,29 29,12 54 83,12
5 01-1/ 6 A Đaković (Dejan) Katarina 4,00 4,13 4,00 4,79 33,84 45 78,84
6 01-1/ 3 A Radulović (Milovan) Slađana 3,35 3,75 4,18 3,80 30,16 48 78,16
7 01-1/ 2 A Vučković (Nebojša) Jovan 2,33 2,27 2,25 2,75 19,20 57 76,20
8 01-1/ 9 A Stupar (Milanko) Jelena 4,64 4,73 4,64 4,55 37,12 39 76,12
9 01-1/ 5 A Pirnat (Saša) Marta 4,88 4,88 4,76 4,53 38,10 36 74,10
10 01-1/ 7 A Mitrović (Dejan) Ksenija 2,63 2,93 2,19 2,36 20,22 39 59,22
11 01-1/ 11 A Raspopović (Zoran) Petar 4,82 4,56 3,88 3,33 33,18 21 54,18

Kandidati sa rednim brojem od 1 do 11 se mogu upisati u Školu o trošku budžeta

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM UPISA:
SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE (original)
DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU, ODNOSNO MATURSKOM ISPITU (original)
IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (original)
DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U IZNOSU OD 3.000,00 RSD NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE
(840-1918666-13)
DVE FOTOGRAFIJE (3,5x4,5cm)
INDEKS i OBRASCI ZA UPIS SE DOBIJAJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI (ne plaća se)
SAMOFINASIRAJUĆI STUDENTI DOSTAVLJAJU I DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE
(27.000,00 RSD NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE 840-1918666-13)

OBAVEŠTENJE ZA UPIS U PRVU GODINU:

KANDIDATI SA REDNIM BROJEM 1 DO 11 SE UPISUJU
03. i 04. jula 2017. god. od 9:00 do 14:00 časova