GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

Studenti treće godine u poseti Arheološkom lokalitetu Vinča, Belo brdo

 

13.10.2018.

 

10.10.2017.

 

20.11.2016.