GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

05.05.2016.

Poseta 38. Salonu arhitekture i
izložbi: "Svetlo i tamno: Stanovanje Roma u Beogradu na prelazu 20. u 21. vek"