Gradjevinski odsek

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJA O ODBRANI DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 2.11.2017. godine sa početkom u 9:00 časova
braniće diplomski rad student

Luka Petković

Tema diplomskog rada je:

Analitičko - grafička obrada puta od tačke „A“ do tačke „B“

26.10.2017.

 

Dana 2.11.2017. godine sa početkom u 12:00 časova
braniće diplomski rad student

Marina Babić

Tema diplomskog rada je:

Urbanističko - arhitektonsko rešenje studentskog kampusa

26.10.2017.

 

 Napomena: odbarna diplomskog rada je javna i mogu joj prisustvovati sva zainteresovana lica