Gradjevinski odsek

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJA
o odbrani DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 21.9.2017. godine
sa početkom u 11,00 časova
braniće diplomski rad
student

Mladen Ilić

Tema diplomskog rada je:

Projekat tehnologije, organizacije i dinamike građenja stambenog objekta
Su + Pr + 4 u Malom Zvorniku

20.09.2017.

 

Dana 22.9.2017.godine
sa početkom u 11.00 časova
braniće diplomski rad
student

Đorđe Tomić

Tema diplomskog rada je:

Projekat tehnologije, organizacije i dinamike građenja stambeno - poslovnog objekta
na uglu ulica Zelengorske i Todora Milanovića u Nišu

21.09.2017.

 

Dana 27.9.2017.godine
sa početkom u 12.00 časova
braniće diplomski rad
student

Igor Tucaković

Tema diplomskog rada je:

Urbanističko - arhitektonsko rešenje kampusa tehničkih nauka na Zvezdari
sa idejnim projektom studentskog doma

21.09.2017.

 

Dana 3.10.2017.godine
sa početkom u 11.00 časova
braniće diplomski rad
student

Marijana Đurđević

Tema diplomskog rada je:

Projekat tehnologije, organizacije i dinamike građenja rehabilitacije i pojačanog održavanja
lokalnog puta Bačina - Izbenica L=4,574,14m

21.09.2017.

 

Dana 3.10.2017.godine
sa početkom u 12.00 časova
braniće diplomski rad
student

Bojan Jugović

Tema diplomskog rada je:

Projekat tehnologije, organizacije i dinamike građenja proizvodnog objekta u Barajevu

21.09.2017.

 

 Napomena: odbrana DIPLOMSKOG RADA je javna.