GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊА О ОДБРАНИ ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 13.11.2018. године са почетком у 13:00 часова
браниће дипломски рад студент

Кристина Бирманац

Tema diplomskog rada je:

Идејно решење научно технолошког центра за истраживање и промоцију
технологије у насељу Ковилово, Београд

09.11.2018.

 

Дана 13.11.2018. године са почетком у 13:30 часова
браниће дипломски рад студент

Србољуб Стојковић

Tema diplomskog rada je:

Идејни пројекат индивидуалне породичне куће у ул. Хајдук Вељка ББ у Крушевцу

09.11.2018.

 

Напомена: одбарна дипломског рада је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица