12.07.2018.
Konsultacije za predmete:
* Nacrtna geometrija sa
   perspektivom;
* Urbanizam 1;
* Urbanizam 2;
Dalje

06.07.2018.
Konsultacije za predmete:
* Osnove projektovanja;
* Projektovanje;
* Savremena arhitektura;
* Rekonstrukcija;
Dalje

03.07.2018.
Osnovne studije:
* Septembarski ispitni rok;
* Oktobarski ispitni rok;

02.07.2018.
Matematika 2:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

02.07.2018.
Fizika:
Rezultati pismenog dela ispita...
Dalje

02.07.2018.
Informatika za inženjere:
Rezultati ispita...
Dalje

02.07.2018.
Primena računara:
Rezultati ispita...
Dalje

01.07.2018.
Organizacija građenja:
Rezultati ispita...
Dalje

01.07.2018.
Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu:
Rezultati ispita...
Dalje