GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

Izdavaštvo

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA
- treće izmenjeno i dopunjeno izdanje

Cena: 1,450.00 din

Autori Prof. dr Goran Ćirović, dipl. građ. inž.
Prof. dr Snežana Mitrović, dipl. građ. inž.
Recenzenti
prvog izdanja:
Prof. dr Mihajlo Đurđević, dipl. građ. inž.
Ognjan Luković, dipl. građ. inž.
Recenzent
trećeg izdanja:
Prof. dr Milan Trivunić, dipl. građ. inž.
Tehnički urednik: Aleksandar Kostić
Štampa C-Štampa
Tiraž 500
ISBN  978-86-7488-140-8

 

© Nijedan deo ovog udžbenika ne sme se reprodukovati, fotokopirati ili prenositi u bilo kojoj formi: elektronski, fotografski ili na drugi način bez prethodne pisane saglasnosti autora

 

OPIS

Čitajući ovu knjigu stiče se utisak da su autori posvetili pažnju baš onim temama koje su, slučajno ili namerno, poslednjih decenija bile zapostavljanje u našoj stručnoj literaturi. Kroz pet poglavlja knjiga nas navodi na zaključak da je ovo prava publikacija za izvođače radova neophobna na svakom gradilištu i projektnom birou, jer stvara mogućnost da se na jednom mestu pronađu upustva kako da se radovi izvedu brzo, efikasno i pre svega sigurno. Naročito je značajna za mlade inženjere koji se po prvi put nalaze pred izazovom koji izgradnja i stvaranje jednog novog objekta nosi sa sobom. Ništa manje nije korisna i za iskusne neimare koji su dobili mogućnost da se uz ovaj udžbenik podsete onoga što su ređe koristili, ili upotpune svoja znanja o inovativnim tehnologijama svetskog građevinarstva. Knjiga je bogata ilustracijama, izvodima iz projekata i kataloga proizvođača, kao i detaljima za izvođenje.

...


U Beogradu, juna 2008. godine

Recenzenti

 

KRATAK SADRŽAJ:

SADRŽAJ

TG-01 – OPŠTE

 • OPŠTE
 • SPECIFIČNOSTI PROCESA IZGRADNJE
 • POVEZIVANJE PROCESA U GRAĐEVINSKOJ PROIZVODNJI
 • VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA

TG-02 – ZEMLJANI RADOVI

 • OPŠTE O ZEMLJANIM RADOVIMA
 • MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE

TG-03 – FUNDIRANJE OBJEKATA

 • TEHNOLOŠKI PROCES ZA RADOVE NA OSIGURANJU TEMELJNIH JAMA
  I FUNDIRANJU OBJEKATA
 • MEHANIZACIJA ZA DUBOKO FUNDIRANJE OBJEKATA

TG-04 – ZIDARSKI RADOVI

 • ZIDANJE KAMENOM
 • OPEKA I OPEKARSKI PROIZVODI
 • IZVOĐENJE ZIDARSKIH RADOVA

TG-05 – ARMIRAČKI RADOVI

 • ARMIRAČKI POGONI
 • TEHNOLOGIJA ARMIRAČKIH RADOVA U POGONIMA

TG-06 – TESARSKI RADOVI

 • OPŠTE
 • TESARSKI RADOVI – OPLATE
 • TESARSKI RADOVI – SKELE

TG-07 – AB KONSTRUKCIJE

 • PROIZVODNJA, TRANSPORT I UGRADNJA SVEŽE BETONSKE MEŠAVINE
 • SAVREMENI BETONI

TG-08 – PREFABRIKOVANE KONSTRUKCIJE

 • UVOD
 • KONSTRUKTIVNI SKLOP ARHITEKTONSKIH GRAĐEVINA
 • PREFABRIKACIJA BETONSKIH ELEMENATA
 • MONTAŽNE KONSTRUKCIJE OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA (LLD)
 • MONTAŽNE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA
 • PRENOS I MONTAŽA

LITERATURA

POPIS ILUSTRACIJA