ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2018/2019. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      9. и 10. септембра друга и трећа година
      11. и 12. септембра прва година

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС
      Пријава испита врши се уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине
      за школску 2018/2019. годину.

На испит обавезно понети и индекс и личну карту.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Регулатива у грађевинарству и архитектури 16.09.2019. понедељак 9:00 РЦ 3
2 Саобраћајнице 1 16.09.2019. понедељак 13:00 АП 2
3 Грађевинска економија 17.09.2019. уторак 14:00 АП 2
4 Нацртна геометрија 17.09.2019. уторак 9:00 АС, АП 1
5 Нацртна геометрија са перспективом 17.09.2019. уторак 9:00 АС, АП 1
6 Основе пројектовања 17.09.2019. уторак 13:00 АС 1
7 Пројектовање 17.09.2019. уторак 13:00 АС 2
8 Математика 1 18.09.2019. среда 9:00 АС,АП 1
9 Урбанизам 1 18.09.2019. среда 13:00 ДС 2
10 Урбанизам 2 18.09.2019. среда 13:00 ДС 3
11 Технологија грађења 18.09.2019. среда 13:00 АП 3
12 Управљање квалитетом у грађевинарству 19.09.2019. четвртак 9:00 АП 2
13 Организација грађења 19.09.2019. четвртак 9:00 АП 3
14 Физика 19.09.2019. четвртак 9:00 АС 1
15 Грађевинске конструкције 1 20.09.2019. петак 9:00 АС, ДС 1
16 Архитектонске конструкције 1 20.09.2019. петак 9:00 АС, ДС 1
17 Саобраћајнице 2 20.09.2019. петак 11:00 АП 2
18 Статика конструкција 1 20.09.2019. петак 13:00 АС 2
19 Завршни радови и унутрашње инсталације 20.09.2019. петак 13:00 АП 3
20 Ентеријер 21.09.2019. субота 9:00 РЦ 3
21 Механика и отпорност материјала 21.09.2019. субота 9:00 АС, АП 1
22 Рестаурација објеката 21.09.2019. субота 12:00 ДС 2
23 Савремена архитектура 21.09.2019. субота 12:00 ДС 2
24 Статика конструкција 2 21.09.2019. субота 12:00 У2 2
25 Математика 2 23.09.2019. понедељак 9:00 АС,АП 1
26 Металне и дрвене конструкције 1 23.09.2019. понедељак 13:00 АС,АП 2
27 Металне и дрвене конструкције 2 23.09.2019. понедељак 13:00 АС,АП 3
28 Технички енглески језик 24.09.2019. уторак 9:00 2
29 Заштита и безбедност на раду 24.09.2019. уторак 9:00 РЦ 3
30 Механика тла и фундирање 25.09.2019. среда 13:00 АС 2
31 Информатика за инжењере 25.09.2019. среда према распореду
на огласној табли
РЦ 1
32 Софтвери у грађевинарству 26.09.2019. четвртак 9:00 РЦ 3
33 Примена рачунара 26.09.2019. четвртак 9:00 РЦ 2
34 Грађевински материјали 26.09.2019. четвртак 13:00 АП 1
35 Грађевинске конструкције 2 27.09.2019. петак 9:00 АС,АП 1
36 Архитектонске конструкције 2 27.09.2019. петак 9:00 АС,АП 1
37 Бетонске конструкције 1 27.09.2019. петак 13:00 АС,АП 2
38 Бетонске конструкције 2 27.09.2019. петак 13:00 АС,АП 3
39 Савремене методе технологије и организације грађења 28.09.2019. субота 10:00 У2 3
40 Савременае конструкције 28.09.2019. субота 10:00 У3 3
41 Екологија 28.09.2019. субота 10:00 У4 2
42 Комунална инфраструктура 28.09.2019. субота 10:00 У4 2
43 Управљање инвестицијама 28.09.2019. субота 11:00 АП 3
44 Грађевинска механизација 28.09.2019. субота 11:00 АП 2
45 Геодезија 30.09.2019. понедељак 9:00 АС 1
46 Синтезни пројекат 30.09.2019. понедељак 9:00 РЦ 3
47 Хидротехника 30.09.2019. понедељак 13:00 АС 2

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - Школска 2018/2019. година