Gradjevinski odsek

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Građevinski odsek

OKTOBARSKI ISPITNI ROK
Školska 2016/2017. godina

PRIJAVA ISPITA:
      7. i 8. septembar druga i treća godina
      11. i 12. septembar prva godina

NAPOMENE:
      PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO U NAVEDENIM TERMINIMA.
      PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO UZ INDEKS.
      Prijava ispita vrši se uz dokaz o uplati celokupne školarine
      za školsku 2016/2017. godinu.

Na ispit obavezno poneti i indeks i ličnu kartu.

R.b. Predmet Datum Dan Vreme Sala Godina
1 Statika konstrukcija 1 14.09.2017. četvrtak 9:00 AP 2
2 Matematika 1 14.09.2017. četvrtak 9:00 AS 1
3 Tehnologija građenja  14.09.2017. četvrtak 13:00 AS 3
4 Mehanika i otpornost materijala 15.09.2017. petak 9:00 AS,AP 1
5 Statika konstrukcija 2 15.09.2017. petak 9:00 RC 2
6 Regulativa u građevinarstvu i arhitekturi 15.09.2017. petak 9:00 DS 3
7 Restauracija objekata 15.09.2017. petak 13:00 AS 2
8 Savremena arhitektura 15.09.2017. petak 13:00 AS 2
9 Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu 16.09.2017. subota 9:00 AP 2
10 Fizika 16.09.2017. subota 9:00 AS 1
11 Savremene metode tehnologije i organizacije građenja 16.09.2017. subota 10:00 U2 3
12 Savremene konstrukcije 16.09.2017. subota 10:00 U3 3
13 Građevinska ekonomija  16.09.2017. subota 11:00 AP 2
14 Enterijer 18.09.2017. ponedeljak 9:00 RC 3
15 Matematika 2 18.09.2017. ponedeljak 9:00 AS,AP 1
16 Metalne i drvene konstrukcije 1 18.09.2017. ponedeljak 13:00 AS 2
17 Metalne i drvene konstrukcije 2 18.09.2017. ponedeljak 13:00 AS 3
18 Informatika za inženjere 19.09.2017. utorak prema rasporedu
na oglasnoj tabli
RC 1
19 Betonske konstrukcije 1 19.09.2017. utorak 9:00 AS 2
20 Betonske konstrukcije 2 19.09.2017. utorak 9:00 AS 3
21 Organizacija građenja  20.09.2017. sreda 9:00 AS 3
22 Tehnički engleski jezik 20.09.2017. sreda 12:00 AS 2
23 Informatika za inženjere 20.09.2017. sreda prema rasporedu
na oglasnoj tabli
RC 1
24 Zaštita i bezbednost na radu 21.09.2017. četvrtak 9:00 DS 3
25 Osnove projektovanja 21.09.2017. četvrtak 9:00 AS 1
26 Projektovanje 21.09.2017. četvrtak 9:00 AS 2
27 Geodezija 21.09.2017. četvrtak 13:00 AS 1
28 Građevinska mehanizacija 21.09.2017. četvrtak 13:00 AP 2
29 Softveri u građevinarstvu 22.09.2017. petak 9:00 RC 3
30 Primena računara 22.09.2017. petak 9:00 RC 2
31 Upravljanje investicijama 22.09.2017. petak 9:00 U3 3
32 Urbanizam 1 25.09.2017. ponedeljak 9:00 DS 2
33 Urbanizam 2 25.09.2017. ponedeljak 9:00 DS 3
34 Saobraćajnice 2  25.09.2017. ponedeljak 9:00 AP 2
35 Građevinske konstrukcije 1 25.09.2017. ponedeljak 13:00 AS,AP 1
36 Arhitektonske konstrukcije 1 25.09.2017. ponedeljak 13:00 AS,AP 1
37 Završni radovi i unutrašnje instalacije 26.09.2017. utorak 9:00 AP  3
38 Građevinski materijali  26.09.2017. utorak 9:00 AS 1
39 Hidrotehnika 26.09.2017. utorak 13:00 AP 2
40 Nacrtna geometrija  27.09.2017. sreda 9:00 AS,AP 1
41 Nacrtna geometrija sa perspektivom 27.09.2017. sreda 9:00 AS,AP 1
42 Sintezni projekat 27.09.2017. sreda 9:00 RC 3
43 Ekologija 27.09.2017. sreda 13:00 AP 2
44 Komunalna infrastruktura 27.09.2017. sreda 13:00 AP 2
45 Saobraćajnice 1  28.09.2017. četvrtak 9:00 AP 2
46 Građevinske konstrukcije 2 29.09.2017. petak 9:00 AS,AP 1
47 Arhitektonske konstrukcije 2 29.09.2017. petak 9:00 AS,AP 1
48 Mehanika tla i fundiranje 29.09.2017. petak 13:00 AS 2

 

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Školska 2016/2017. godina