GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Распоред испита · Грађевински одсек

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2018/2019. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      10. и 11. јуна друга и трећа година
      12. и 13. јуна прва година

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС
      Пријава испита врши се уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине
      за школску 2018/2019. годину.

На испит обавезно понети и индекс и личну карту.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Ентеријер 15.06.2019. субота 9:00 РЦ 3
2 Механика и отпорност материјала 15.06.2019. субота 9:00 АС, АП 1
3 Рестаурација објеката 15.06.2019. субота 12:00 ДС 2
4 Савремена архитектура 15.06.2019. субота 12:00 ДС 2
5 Статика конструкција 2 15.06.2019. субота 12:00 У2 2
6 Грађевинске конструкције 1 17.06.2019. понедељак 9:00 АС, ДС 1
7 Архитектонске конструкције 1 17.06.2019. понедељак 9:00 АС, ДС 1
8 Саобраћајнице 2 17.06.2019. понедељак 11:00 АП 2
9 Статика конструкција 1 17.06.2019. понедељак 13:00 АС 2
10 Завршни радови и унутрашње инсталације 17.06.2019. понедељак 13:00 АП 3
11 Нацртна геометрија 18.06.2018. уторак 9:00 АС, АП 1
12 Нацртна геометрија са перспективом 18.06.2018. уторак 9:00 АС, АП 1
13 Синтезни пројекат 18.06.2018. уторак 9:00 РЦ 3
14 Саобраћајнице 1 18.06.2018. уторак 13:00 АП 2
15 Основе пројектовања 18.06.2018. уторак 13:00 АС 1
16 Пројектовање 18.06.2018. уторак 13:00 АС 2
17 Математика 1 19.06.2018. среда 9:00 АС,АП 1
18 Урбанизам 1 19.06.2018. среда 13:00 ДС 2
19 Урбанизам 2 19.06.2018. среда 13:00 ДС 3
20 Технологија грађења 19.06.2018. среда 13:00 АП 3
21 Хидротехника 19.06.2018. среда 13:00 АС 2
22 Управљање квалитетом у грађевинарству 20.06.2019. четвртак 9:00 АС 2
23 Организација грађења 20.06.2019. четвртак 9:00 АС 3
24 Геодезија 20.06.2019. четвртак 9:00 АП 1
25 Екологија 20.06.2019. четвртак 13:00 АП 2
26 Комунална инфраструктура 20.06.2019. четвртак 13:00 АП 2
27 Регулатива у грађевинарству и архитектури 21.06.2019. петак 9:00 РЦ 3
28 Физика 21.06.2019. петак 9:00 АС 1
29 Грађевинска економија 21.06.2019. петак 13:00 АП 2
30 Савремене методе технологије и организације грађења 22.06.2019. субота 10:00 У2 3
31 Савременае конструкције 22.06.2019. субота 10:00 У3 3
32 Управљање инвестицијама 22.06.2019. субота 11:00 АП 3
33 Грађевинска механизација 22.06.2019. субота 11:00 АП 2
34 Математика 2 24.06.2019. понедељак 9:00 АС,АП 1
35 Металне и дрвене конструкције 1 24.06.2019. понедељак 13:00 АС,АП 2
36 Металне и дрвене конструкције 2 24.06.2019. понедељак 13:00 АС,АП 3
37 Технички енглески језик 25.06.2019. уторак 9:00 2
38 Заштита и безбедност на раду 25.06.2019. уторак 9:00 РЦ 3
39 Информатика за инжењере 25.06.2019. уторак по распореду на
огласној табли
РЦ 1
40 Механика тла и фундирање 26.06.2019. среда 13:00 АС 2
41 Информатика за инжењере 26.06.2019. среда по распореду на
огласној табли
РЦ 1
42 Софтвери у грађевинарству 27.06.2019. четвртак 9:00 РЦ 3
43 Примена рачунара 27.06.2019. четвртак 9:00 РЦ 2
44 Грађевински материјали 27.06.2019. четвртак 13:00 АП 1
45 Грађевинске конструкције 2 28.06.2019. петак 9:00 АС,АП 1
46 Архитектонске конструкције 2 28.06.2019. петак 9:00 АС,АП 1
47 Бетонске конструкције 1 28.06.2019. петак 13:00 АС,АП 2
48 Бетонске конструкције 2 28.06.2019. петак 13:00 АС,АП 3

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК - Школска 2018/2019. година