ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      Од 22.05.2020. до 27.05.2020. године.
      Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ НЕ МОГУ СЕ ПОЛАГАТИ ИСПИТИ КОЈИ СУ ПРВИ ПУТ СЛУШАНИ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ.
  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА
    ЗА ШКОЛАРИНУ ЗАКЉУЧНО СА 15.03.2020.
    (ТРЕЋА РАТА ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.)
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Ентеријер 30.05.2020. субота 9:00 РЦ 3
2 Механика и отпорност материјала 30.05.2020. субота 9:00 АС, АП 1
3 Рестаурација објеката 30.05.2020. субота 12:00 АС 2
4 Савремена архитектура 30.05.2020. субота 12:00 АС 2
5 Статика конструкција 2 30.05.2020. субота 12:00 2
6 Грађевинске конструкције 1 01.06.2020. понедељак 9:00 АС, ДС 1
7 Архитектонске конструкције 1 01.06.2020. понедељак 9:00 АС, ДС 1
8 Саобраћајнице 2 01.06.2020. понедељак 10:00 АП 2
9 Статика конструкција 1 01.06.2020. понедељак 12:00 АС 2
10 Завршни радови и унутрашње инсталације 01.06.2020. понедељак 12:00 АП 3
11 Синтезни пројекат 02.06.2020. уторак 9:00 РЦ 3
12 Основе пројектовања 02.06.2020. уторак 9:00 АС 1
13 Пројектовање 02.06.2020. уторак 9:00 АС 2
14 Саобраћајнице 1 02.06.2020. уторак 12:00 АС 2
15 Технички енглески језик 02.06.2020. уторак 13:00 2
16 Управљање квалитетом у грађевинарству 03.06.2020. среда 9:00 АС 2
17 Организација грађења 03.06.2020. среда 9:00 АС 3
18 Екологија 03.06.2020. среда 9:00 АП 2
19 Комунална инфраструктура 03.06.2020. среда 9:00 АП 2
20 Геодезија 03.06.2020. среда 12:00 АС 1
21 Математика 1 04.06.2020. четвртак 9:00 АС,АП 1
22 Урбанизам 1 04.06.2020. четвртак 12:00 ДС 2
23 Урбанизам 2 04.06.2020. четвртак 12:00 ДС 3
24 Технологија грађења 04.06.2020. четвртак 12:00 АП 3
25 Хидротехника 04.06.2020. четвртак 12:00 АС 2
26 Регулатива у грађевинарству и архитектури 05.06.2020. петак 9:00 РЦ 3
27 Физика 05.06.2020. петак 9:00 АС 1
28 Грађевинска економија 05.06.2020. петак 12:00 АП 2
29 Савремене методе технологије и организације грађења 06.06.2020. субота 10:00 АП 3
30 Савременае конструкције 06.06.2020. субота 10:00 ДС 3
31 Управљање инвестицијама 06.06.2020. субота 11:00 АС 3
32 Грађевинска механизација 06.06.2020. субота 11:00 АС 2
33 Информатика за инжењере 08.06.2020. понедељак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
34 Софтвери у грађевинарству 08.06.2020. понедељак 9:00 РЦ 3
35 Примена рачунара 08.06.2020. понедељак 9:00 РЦ 2
36 Грађевински материјали 08.06.2020. понедељак 12:00 АС 1
37 Нацртна геометрија 09.06.2020. уторак 9:00 АС, АП 1
38 Нацртна геометрија са перспективом 09.06.2020. уторак 9:00 АС, АП 1
39 Заштита и безбедност на раду 09.06.2020. уторак 9:00 РЦ 3
40 Информатика за инжењере 09.06.2020. уторак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
41 Механика тла и фундирање 09.06.2020. уторак 12:00 АС 2
42 Математика 2 10.06.2020. среда 9:00 АС,АП 1
43 Металне и дрвене конструкције 1 10.06.2020. среда 12:00 АС,АП 2
44 Металне и дрвене конструкције 2 10.06.2020. среда 12:00 АС,АП 3
45 Грађевинске конструкције 2 11.06.2020. четвртак 9:00 АС,АП 1
46 Архитектонске конструкције 2 11.06.2020. четвртак 9:00 АС,АП 1
47 Бетонске конструкције 1 11.06.2020. четвртак 12:00 АС,АП 2
48 Бетонске конструкције 2 11.06.2020. четвртак 12:00 АС,АП 3

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК - Школска 2019/2020. година