ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

 

ДОПУНСКИ ИСПИТНИ РОК - ОКТОБАР 2
Школска 2022/2023. година
ПРИЈАВА ИСПИТА:  понедељак 25. септембар  2023.год.

Датум одржавања испита:

СРЕДА 27. септембар  и ЧЕТВРТАК 28. септембар  2023.год.

НАПОМЕНЕ
ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНОМ ТЕРМИНУ.
ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.
Пријава се врши уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине за школску 2022/2023. год.
Пријављивање испита износи 3000,00 дин.
На испит обавезно понети индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Геодезија 27.09.2023. среда 9:00 У3 1
2 Механика и отпорност материјала 27.09.2023. среда 9:00 АС 1
3 Статика конструкција 1 27.09.2023. среда 9:00 АС 2
4 Статика конструкција 2 27.09.2023. среда 12:00 АС 2
5 Информатика за инжењере 27.09.2023. среда 9:00 РЦ 1
6 Софтвери у грађевинарству 27.09.2023. среда 9:00 РЦ 3
7 Примена рачунара 27.09.2023. среда 9:00 РЦ 2
8 Грађевински материјали 27.09.2023. среда 9:00 ДС 1
9 Механика тла и фундирање 27.09.2023. среда 9:00 ДС 2
10 Грађевинске конструкције 1 27.09.2023. среда 9:00 АП 1
11 Архитектонске конструкције 1 27.09.2023. среда 9:00 АП 1
12 Грађевинске конструкције 2 27.09.2023. среда 9:00 АП 1
13 Архитектонске конструкције 2 27.09.2023. среда 9:00 АП 1
14 Математика 1 27.09.2023. среда 12:00 АС 1
15 Математика 2 27.09.2023. среда 12:00 АС 1
16 Физика 27.09.2023. среда 12:00 У1 1
17 Управљање инвестицијама 27.09.2023. среда 12:00 АП 3
18 Организација грађења 27.09.2023. среда 12:00 АП 3
19 Управљање квалитетом у грађевинарству 27.09.2023. среда 12:00 АП 2
20 Регулатива у грађевинарству и архитектури 27.09.2023. среда 12:00 АП 3
21 Грађевинска механизација 27.09.2023. среда 12:00 АП 2
22 Саобраћајнице 1 27.09.2023. среда 12:00 У2 2
23 Саобраћајнице 2 27.09.2023. среда 12:00 У2 2
24 Грађевинска економија 27.09.2023. среда 12:00 У2 2
25 Основе пројектовања 28.09.2023. четвртак 9:00 АС 1
26 Рестаурација објеката 28.09.2023. четвртак 9:00 АС 2
27 Пројектовање 28.09.2023. четвртак 9:00 АС 2
28 Савремена архитектура 28.09.2023. четвртак 9:00 АС 2
29 Нацртна геометрија 28.09.2023. четвртак 9:00 АС 1
30 Нацртна геометрија са перспективом 28.09.2023. четвртак 9:00 АС 1
31 Урбанизам 1 28.09.2023. четвртак 9:00 АС 2
32 Урбанизам 2 28.09.2023. четвртак 9:00 АС 3
33 Хидротехника 28.09.2023. четвртак 9:00 У2 2
34 Екологија 28.09.2023. четвртак 9:00 У2 2
35 Комунална инфраструктура 28.09.2023. четвртак 9:00 У2 2
36 Заштита и безбедност на раду 28.09.2023. четвртак 9:00 У2 3
37 Ентеријер 28.09.2023. четвртак 12:00 ДС 3
38 Синтезни пројекат 28.09.2023. четвртак 12:00 ДС 3
39 Завршни радови и унутрашње инсталације 28.09.2023. четвртак 12:00 ДС 3
40 Металне и дрвене конструкције 1 28.09.2023. четвртак 12:00 АП 2
41 Металне и дрвене конструкције 2 28.09.2023. четвртак 12:00 АП 3
42 Савремене конструкције 28.09.2023. четвртак 12:00 АП 3
43 Технологија грађења 28.09.2023. четвртак 12:00 АП 3
44 Бетонске конструкције 1 28.09.2023. четвртак 12:00 АП 2
45 Бетонске конструкције 2 28.09.2023. четвртак 12:00 АП 3
46 Савремене методе технологије. и организације грађ. 28.09.2023. четвртак 12:00 АП 3
47 Технички енглески језик 28.09.2023. четвртак 12:00 У1 1

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.