GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Građevinski odsek

ВАНРЕДНИ ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2017/2018. година

ПРИЈАВА ИСПИТА:  1. и 2. октобра

Датум одржавања испита:  3. и 4. октобра 2018. године

Р.б. Предмет Датум: 3.10.2018. Датум: 4.10.2018.
Време Сала Време Сала
1 Организација грађења 9:00 АП 9:00 АП
2 Управљање инвестицијама 9:00 АП 9:00 АП
3 Грађевинска механизација 9:00 АП 9:00 АП
4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9:00 АП 9:00 АП
5 Бетонске конструкције 1 9:00 АП 9:00 АП
6 Бетонске конструкције 2 9:00 АП 9:00 АП
7 Савремене методе технологије и организације грађења 9:00 АП 9:00 АП
8 Регулатива у грађевинарству и архитектури 9:00 АП 9:00 АП
9 Математика 1 9:00 АС 9:00 АС
10 Математика 2 9:00 АС 9:00 АС
11 Физика 9:00 АС 9:00 АС
12 Основе пројектовања 9:00 ДС 9:00 ДС
13 Рестаурација објеката 9:00 ДС 9:00 ДС
14 Пројектовање 9:00 ДС 9:00 ДС
15 Нацртна геометрија 9:00 ДС 9:00 ДС
16 Урбанизам 1 9:00 ДС 9:00 ДС
17 Урбанизам 2 9:00 ДС 9:00 ДС
18 Нацртна геометрија са перспективом 9:00 ДС 9:00 ДС
19 Савремена архитектура 9:00 ДС 9:00 ДС
20 Заштита и безбедност на раду 9:00 ДС 9:00 ДС
21 Информатика за инжењере 9:00 РЦ 9:00 РЦ
22 Софтвери у грађевинарству 9:00 РЦ 9:00 РЦ
23 Примена рачунара 9:00 РЦ 9:00 РЦ
24 Механика и отпорност материјала 9:00 АС 9:00 АС
25 Статика конструкција 1 9:00 АС 9:00 АС
26 Статика конструкција 2 9:00 АС 9:00 АС
27 Технологија грађења 12:00 АП 12:00 АП
28 Металне и дрвене конструкције 1 12:00 АП 12:00 АП
29 Металне и дрвене конструкције 2 12:00 АП 12:00 АП
30 Савремене конструкције 12:00 АП 12:00 АП
31 Ентеријер 12:00 ДС 12:00 ДС
32 Завршно радови и унутрашње инсталације 12:00 ДС 12:00 ДС
33 Синтезни пројекат 12:00 ДС 12:00 ДС
34 Грађевинска економија 12:00 АС 12:00 АС
35 Саобраћајнице 1 12:00 АС 12:00 АС
36 Саобраћајнице 2 12:00 АС 12:00 АС
37 Грађевински материјали 12:00 АС 12:00 АС
38 Механика тла и фундирање 12:00 АС 12:00 АС
39 Грађевинске конструкције 1 12:00 АС 12:00 АС
40 Архитектонске конструкције 1 12:00 АС 12:00 АС
41 Грађевинске конструкције 2 12:00 АС 12:00 АС
42 Архитектонске конструкције 2 12:00 АС 12:00 АС
43 Хидротехника 12:00 ДС 12:00 ДС
44 Екологија 12:00 ДС 12:00 ДС
45 Комунална инфраструктура 12:00 ДС 12:00 ДС
46 Технички енглески језик 12:00 ДС 12:00 ДС
47 Геодезија 12:00 М. Ракића 12:00 М. Ракића

Napomene:
      Сви студенти, без обзира на статус, плаћају пријаву испита 800 динара.