GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Распоред испита · Грађевински одсек

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2018/2019. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      25. и 26. марта друга и трећа година
      27. и 28. марта прва година

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.
      Пријава се врши уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине
      за школску 2018/2019. годину.

На испит обавезно понети и индекс и личну карту.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Статика конструкција 1 01.04.2019. понедељак 14:00 АП 2
2 Механика и отпорност материјала 01.04.2019. понедељак 14:00 АП 1
3 Нацртна геометрија 02.04.2019. уторак 11:00 АП 1
4 Нацртна геометрија са перспективом 02.04.2019. уторак 11:00 АП 1
5 Урбанизам 1 02.04.2019. уторак 11:00 АП 2
6 Урбанизам 2 02.04.2019. уторак 11:00 АП 3
7 Екологија 03.04.2019. среда 11:00 У1 2
8 Комунална инфраструктура 03.04.2019. среда 11:00 У1 2
9 Математика 1 03.04.2019. среда 13:00 АП 1
10 Грађевинска механизација 03.04.2019. среда 14:00 ДС 2
11 Организација грађења 03.04.2019. среда 14:00 ДС 3
12 Enterijer 04.04.2019. четвртак 9:00 У2 3
13 Управљање инвестицијама 04.04.2019. четвртак 13:00 ДС 3
14 Управљање квалитетом у грађевинарству 04.04.2019. четвртак 13:00 ДС 2
15 Грађевинска економија 04.04.2019. четвртак 13:00 У4 2
16 Грађевинске конструкцикје 1 05.04.2019. петак 11:00 АП 1
17 Архитектонске конструкције 1 05.04.2019. петак 11:00 АП 1
18 Технички енглески језик 05.04.2019. петак 11:00 ДС 2
19 Технологија грађења 05.04.2019. петак 12:00 ДС 3
20 Регулатива у грађевинарству и архитектури 08.04.2019. понедељак 9:00 РЦ 3
21 Заштита и безбедност на раду 08.04.2019. понедељак 9:00 РЦ 3
22 Софтвери у грађевинарству 09.04.2019. уторак 8.30 РЦ 3
23 Информатика за инжењере 08.04.2019. понедељак по распореду на
огласној табли
РЦ 1
24 Механика тла и фундирање 09.04.2019. уторак 13:00 АП 2
25 Грађевински материјали 09.04.2019. уторак 13:00 АП 1
26 Рестаурација објеката 10.04.2019. среда 12:00 ДС 2
27 Савремена архитектура 10.04.2019. среда 12:00 ДС 2
28 Математика 2 10.04.2019. среда 13:00 АП 1
29 Савремене методе технологије. и организације грађ. 10.04.2019. среда 13:00 У3 3
30 Завршни радови и унутрашње инсталације 11.04.2019. четвртак 9:00 АП 3
31 Саобраћајнице 1 11.04.2019. четвртак 13:00 АП 2
32 Грађевинске конструкције 2 12.04.2019. петак 11:00 АП 1
33 Архитектонске конструкције 2 12.04.2019. петак 11:00 АП 1
34 Синтезни пројекат 12.04.2019. петак 14:00 У4 3
35 Бетонске конструкције 1 12.04.2019. петак 14:00 АП 2
36 Бетонске конструкције 2 12.04.2019. петак 14:00 АП 3
37 Примена рачунара 15.04.2019. понедељак 9.00 РЦ 2
38 Савремене конструкције 15.04.2019. понедељак 13:00 У1 3
39 Физика 15.04.2019. понедељак 14:00 АП 1
40 Геодезија 16.04.2019. уторак 11:00 АП 1
41 Хидротехника 17.04.2019. среда 10:00 АП 2
42 Основе пројектовања 17.04.2019. среда 12:00 АП 1
43 Пројектовање 17.04.2019. среда 12:00 АП 2
44 Саобраћајнице 2 18.04.2019. четвртак 13:00 АП 2
45 Металне и дрвене конструкције 1 19.04.2019. петак 12:00 АП 2
46 Металне и дрвене конструкције 2 19.04.2019. петак 12:00 АП 3
47 Статика конструкција 2 22.04.2019. понедељак 12:00 РЦ 2

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.