ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      20. и 21. јануара друга и трећа година
      22. и 23. јануара прва година

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС
      Пријава се врши уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине
      за школску 2019/2020. годину.

На испит обавезно понети и индекс и личну карту.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Механика и отпорност материјала 27.01.2020. понедељак 9:00 АП 1
2 Статика конструкција 2 27.01.2020. понедељак 9:00 РЦ 2
3 Завршни радови и унутрашње инсталације 27.01.2020. понедељак 9:00 АС 3
4 Саобраћајнице 2 27.01.2020. понедељак 13:00 АС 2
5 Рестаурација објеката 27.01.2020. понедељак 13:00 АП 2
6 Савремена архитектура 27.01.2020. понедељак 13:00 АП 2
7 Статика конструкција 1 28.01.2020. уторак 9:00 АС,АП 2
8 Софтвери у грађевинарству 28.01.2020. уторак 9:00 РЦ 3
9 Информатика за инжењере 28.01.2020. уторак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
10 Заштита и безбедност на раду 29.01.2020. среда 9:00 РЦ 3
11 Технички енглески језик 29.01.2020. среда 9:00 АС 2
12 Грађевински материјали 29.01.2020. среда 13:00 АС, АП 1
13 Примена рачунара 30.01.2020. четвртак према распореду
на огласној табли
РЦ 2
14 Грађевинске конструкције 2 30.01.2020. четвртак 9:00 АС 1
15 Архитектонске конструкције 2 30.01.2020. четвртак 9:00 АС 1
16 Сaвремене конструкције 30.01.2020. четвртак 10:00 3
17 Математика 2 31.01.2020. петак 9:00 1
18 Геодезија 03.02.2020. понедељак 9:00 АС 1
19 Регулатива у грађевинарству и архитектури 03.02.2020. понедељак 9:00 РЦ 3
20 Основе пројектовања 03.02.2020. понедељак 9:00 АП 1
21 Пројектовање 03.02.2020. понедељак 9:00 АП 2
22 Хидротехника 03.02.2020. понедељак 13:00 АС 2
23 Екологија 04.02.2020. уторак 9:00 АП 2
24 Комунална инфраструктура 04.02.2020. уторак 9:00 АП 2
25 Синтезни пројекат 04.02.2020. уторак 9:00 РЦ 3
26 Математика 1 05.02.2020. среда 9:00 АС, АП 1
27 Ентеријер 05.02.2020. среда 13:00 РЦ 3
28 Бетонске конструкције 1 05.02.2020. среда 13:00 АС 2
29 Бетонске конструкције 2 05.02.2020. среда 13:00 АС 3
30 Примена рачунара 06.02.2020. четвртак према распореду
на огласној табли
РЦ 2
31 Организација грађења 07.02.2020. петак 9:00 AС, АП 3
32 Грађевинска механизација 07.02.2020. петак 9:00 AС, АП 2
33 Грађевинске конструкције 1 07.02.2020. петак 13:00 AС, АП 1
34 Архитектонске конструкције 1 07.02.2020. петак 13:00 AС, АП 1
35 Савремене методе технологије и орган. грађења 08.02.2020. субота 9:00 У2 3
36 Физика 10.02.2020. понедељак 13:00 АП 1
37 Технологија грађења 10.02.2020. понедељак 9:00 АП 3
38 Механика тла и фундирање 10.02.2020. понедељак 13:00 АС 2
39 Саобраћајнице 1 11.02.2020. уторак 9:00 АС 2
40 Нацртна геометрија 12.02.2020. среда 9:00 АС 1
41 Нацртна геометрија са перспективом 12.02.2020. среда 9:00 АС 1
42 Управљање инвестицијама 12.02.2020. среда 13:00 АП 3
43 Грађевинска економија 12.02.2020. среда 13:00 2
44 Управљање квалитетом 12.02.2020. среда 13:00 АП 2
45 Урбанизам 1 13.02.2020. четвртак 9:00 2
46 Урбанизам 2 13.02.2020. четвртак 9:00 АП 3
47 Металне и дрвене
конструкције 1
14.02.2020. петак 9:00 АС 2
48 Металне и дрвене
конструкције 2
14.02.2020. петак 9:00 АС 3

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.