ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

ПОСЕБНИ COVID-19 ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

ПРИЈАВА ИСПИТА

  • 13. и 14. октобра 2020. године (у студентској служби).
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.

Датум одржавања испита: петак 16. октобра 2020. године

Р.б. Предмет Време Сала
1 Геодезија 9:00 М. Ракића
2 Информатика за инжењере 9:00 РЦ
3 Софтвери у грађевинарству 9:00 РЦ
4 Примена рачунара 9:00 РЦ
5 Математика 1 9:00 У2
6 Математика 2 9:00 У2
7 Физика 9:00 У2
8 Механика и отпорност материјала 9:00 У3
9 Статика конструкција 1 9:00 У3
10 Статика конструкција 2 9:00 У3
11 Грађевинска економија 9:00 У3
12 Саобраћајнице 1 9:00 У3
13 Саобраћајнице 2 9:00 У3
14 Регулатива у грађевинарству и архитектури 9:00 У4
15 Основе пројектовања 9:00 У4
16 Рестаурација објеката 9:00 У4
17 Пројектовање 9:00 У4
18 Нацртна геометрија 9:00 У4
19 Урбанизам 1 9:00 У4
20 Урбанизам 2 9:00 У4
21 Нацртна геометрија са перспективом 9:00 У4
22 Савремена архитектура 9:00 У4
23 Заштита и безбедност на раду 9:00 У4
24 Технологија грађења 12:00 У2
25 Металне и дрвене конструкције 1 12:00 У2
26 Металне и дрвене конструкције 2 12:00 У2
27 Савремене конструкције 12:00 У2
28 Грађевински материјали 12:00 У2
29 Механика тла и фундирање 12:00 У2
30 Грађевинске конструкције 1 12:00 У2
31 Архитектонске конструкције 1 12:00 У2
32 Грађевинске конструкције 2 12:00 У2
33 Архитектонске конструкције 2 12:00 У2
34 Хидротехника 12:00 У3
35 Екологија 12:00 У3
36 Комунална инфраструктура 12:00 У3
37 Технички енглески језик 12:00 У3
38 Бетонске конструкције 1 12:00 У3
39 Бетонске конструкције 2 12:00 У3
40 Савремене методе технологије и организације грађења 12:00 У3
41 Организација грађења 14:00 АП
42 Управљање инвестицијама 14:00 АП
43 Грађевинска механизација 14:00 АП
44 Управљање квалитетом у грађевинарству 14:00 АП
45 Ентеријер 14:00 АП
46 Завршно радови и унутрашње инсталације 14:00 АП
47 Синтезни пројекат 14:00 АП

Напомене:

  • У зависности од броја пријављених студената, а због поштовања противепидемијских мера (потребе формирања више група), могуће су, у договору са студентима, измене места и термина полагања испита.
  • Студенти који приложе медицинску документацију да су они, или неко из њихове уже породице имали COVID-19, не плаћају полагање испита.
  • Остали студенти, без обзира на статус, плаћају полагање испита 800 динара.
  • Приликом пријаве испита обавезно приложити медицинску документацију, или доказ о уплати надонаде за полагање ипита надоkнаде за полагање испита.