ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

Право полагања испита у новембарско-децембарском апсолвентском
испитном року имају студенти који су обновили трећу годину студија
школске 2019/2020. године.

ПРИЈАВА ИСПИТА
      8. новембра

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.
      Пријава испита врши се уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине
      за школску 2019/2020. годину.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Завршни радови и унутрашње инсталације 12.11.2019. уторак 12:00 У2 3
2 Физика 12.11.2019. уторак 16:30 У1 1
3 Синтезни пројекат 13.11.2019. среда 14:45 РЦ/У1 3
4 Математика 1 14.11.2019. четвртак 11:30 У1 1
5 Механика и отпорност материјала 16.11.2019. субота 11:00 У3 1
6 Статика конструкција 1 16.11.2019. субота 11:00 У3 2
7 Регулатива у грађевинарству и архитектури 18.11.2019. понедељак 9:00 РЦ 3
8 Архитектонске конструкције 1 18.11.2019. понедељак 13:00 У1 1
9 Грађевинске конструкције 1 18.11.2019. понедељак 13:00 У1 1
10 Саобраћајнице 1  18.11.2019. понедељак 14:30 У4 2
11 Савремене конструкције 19.11.2019. уторак 13:00 У4 3
12 Металне и дрвене конструкције 1 20.11.2019. среда 13:30 У2 2
13 Металне и дрвене конструкције 2 20.11.2019. среда 13:30 У2 3
14 Ентеријер 20.11.2019. среда 14:45 РЦ/У1 3
15 Грађевински материјали  21.11.2019. четвртак 13:30 У1 1
16 Механика тла и фундирање 21.11.2019. четвртак 13:30 У1 2
17 Технички енглески језик 22.11.2019. петак 12:00 У2 2
18 Заштита и безбедност на раду 25.11.2019. понедељак 9:00 РЦ 3
19 Архитектонске конструкције 2 25.11.2019. понедељак 13:00 У1 1
20 Грађевинске конструкције 2 25.11.2019. понедељак 13:00 У1 1
21 Саобраћајнице 2  25.11.2019. понедељак 14:30 У4 2
22 Нацртна геометрија  26.11.2019. уторак 11:00 ДС 1
23 Нацртна геометрија са перспективом 26.11.2019. уторак 11:00 ДС 1
24 Урбанизам 1 26.11.2019. уторак 11:00 ДС 2
25 Урбанизам 2 26.11.2019. уторак 11:00 ДС 3
26 Бетонске конструкције 1 27.11.2019. среда 13:00 У3 2
27 Бетонске конструкције 2 27.11.2019. среда 13:00 У3 3
28 Математика 2 28.11.2019. четвртак 11:30 У1 1
29 Савремене методе технологије и организације грађења 28.11.2019. четвртак 15:00 У1 3
30 Грађевинска економија  02.12.2019. понедељак 14:30 У4 2
31 Геодезија 03.12.2019. уторак 12:00 У2 1
32 Комунална инфраструктура 03.12.2019. уторак 13:00 У1 2
33 Екологија 03.12.2019. уторак 13:00 У1 2
34 Управљање инвестицијама 04.12.2019. среда 15:30 У1 3
35 Управљање квалитетом 04.12.2019. среда 15:30 У1 2
36 Основе пројектовања 05.12.2019. четвртак 12:00 У1 1
37 Рестаурација објеката 05.12.2019. четвртак 12:00 У1 2
38 Савремена архитектура 05.12.2019. четвртак 12:00 У1 2
39 Статика конструкција 2 06.12.2019. петак 12:30 РЦ 2
40 Информатика за инжењере 09.12.2019. понедељак 9:00 РЦ 1
41 Софтвери у грађевинарству 09.12.2019. понедељак 9:00 РЦ 3
42 Примена рачунара 09.12.2019. понедељак 9:00 РЦ 2
43 Хидротехника 10.12.2019. уторак 13:00 У1 2
44 Организација грађења  11.12.2019. среда 15:30 У1 3
45 Технологија грађења  11.12.2019. среда 13:30 ДС 3
46 Грађевинска механизација 11.12.2019. среда 15:30 У1 2
47 Пројектовање 12.12.2019. четвртак 12:00 У1 2

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.