ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2020/2021. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      Од 19.01.2021. до 22.01.2021. године.
      Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ МОГУЋА ЈЕ САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ.
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Механика и отпорност материјала 25.01.2021. понедељак 12:00 АС 1
2 Статика конструкција 2 25.01.2021. понедељак 12:00 2
3 Регулатива у грађевинарству и архитектури 26.01.2021. уторак 9:00 РЦ 3
4 Геодезија 26.01.2021. уторак 9:00 АС 1
5 Статика конструкција 1 26.01.2021. уторак 12:00 АС, АП 2
6 Технологија грађења 27.01.2021. среда 12:00 АП 3
7 Технички енглески језик 27.01.2021. среда 12:00 2
8 Грађевинске конструкције 1 28.01.2021. четвртак 9:00 АС, АП 1
9 Архитектонске конструкције 1 28.01.2021. четвртак 9:00 АС, АП 1
10 Урбанизам 1 28.01.2021. четвртак 12:00 АП 2
11 Урбанизам 2 28.01.2021. четвртак 12:00 АП 3
12 Саобраћајнице 2 28.01.2021. четвртак 12:00 АС 2
13 Основе пројектовања 29.01.2021. петак 9:00 АС 1
14 Пројектовање 29.01.2021. петак 9:00 АС 2
15 Савремене методе технологије и организације грађења 30.01.2021. субота 10:00 АП 3
16 Савремене конструкције 30.01.2021. субота 10:00 ДС 3
17 Управљање инвестицијама 30.01.2021. субота 11:00 АС 3
18 Грађевинска механизација 30.01.2021. субота 11:00 АС 2
19 Управљање квалитетом у грађевинарству 01.02.2021. понедељак 9:00 АС 2
20 Организација грађења 01.02.2021. понедељак 9:00 АС 3
21 Грађевински материјали 01.02.2021. понедељак 12:00 АС 1
22 Екологија 02.02.2021. уторак 9:00 АП 2
23 Комунална инфраструктура 02.02.2021. уторак 9:00 АП 2
24 Софтвери у грађевинарству 02.02.2021. уторак 9:00 РЦ 3
25 Информатика за инжењере 02.02.2021. уторак 9:00 РЦ 1
26 Математика 1 03.02.2021. среда 9:00 АС,АП 1
27 Хидротехника 03.02.2021. среда 12:00 АС 2
28 Нацртна геометрија 04.02.2021. четвртак 9:00 АС, АП 1
29 Нацртна геометрија са перспективом 04.02.2021. четвртак 9:00 АС, АП 1
30 Заштита и безбедност на раду 04.02.2021. четвртак 9:00 РЦ 3
31 Примена рачунара 04.02.2021. четвртак према распореду на огласној табли РЦ 2
32 Грађевинске конструкције 2 05.02.2021. петак 9:00 АС,АП 1
33 Архитектонске конструкције 2 05.02.2021. петак 9:00 АС,АП 1
34 Бетонске конструкције 1 05.02.2021. петак 12:00 АС,АП 2
35 Бетонске конструкције 2 05.02.2021. петак 12:00 АС,АП 3
36 Ентеријер Одложено!
37 Рестаурација објеката 06.02.2021. субота 12:00 АС 2
38 Савремена архитектура 06.02.2021. субота 12:00 АС 2
39 Физика 08.02.2021. понедељак 9:00 АС 1
40 Примена рачунара 08.02.2021. понедељак према распореду на огласној табли РЦ 2
41 Грађевинска економија 08.02.2021. понедељак 12:00 АП 2
42 Синтезни пројекат Одложено!
43 Металне и дрвене конструкције 1 09.02.2021. уторак 12:00 АС,АП 2
44 Металне и дрвене конструкције 2 09.02.2021. уторак 12:00 АС,АП 3
45 Математика 2 10.02.2021. среда 9:00 АС,АП 1
46 Саобраћајнице 1 10.02.2021. среда 12:00 АС 2
47 Завршни радови и унутрашње инсталације 11.02.2021. четвртак 9:00 АС 3
48 Механика тла и фундирање 11.02.2021. четвртак 12:00 АС 2

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.