ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      Од 18.06.2020. до 23.06.2020. године.
      Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ - МИНИМАЛНО
    1/4 ПРЕОСТАЛОГ ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ (I ДЕО)
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Грађевинске конструкције 1 25.06.2020. четвртак 9:00 АС, ДС 1
2 Архитектонске конструкције 1 25.06.2020. четвртак 9:00 АС, ДС 1
3 Саобраћајнице 2 25.06.2020. четвртак 10:00 АП 2
4 Статика конструкција 1 25.06.2020. четвртак 12:00 АС 2
5 Завршни радови и унутрашње инсталације 25.06.2020. четвртак 12:00 АП 3
6 Синтезни пројекат 26.06.2020. петак 9:00 РЦ 3
7 Основе пројектовања 26.06.2020. петак 9:00 АС 1
8 Пројектовање 26.06.2020. петак 9:00 АС 2
9 Саобраћајнице 1 26.06.2020. петак 12:00 АС 2
10 Технички енглески језик 26.06.2020. петак 13:00 2
11 Ентеријер 27.06.2020. субота 9:00 РЦ 3
12 Механика и отпорност материјала 27.06.2020. субота 9:00 АС, АП 1
13 Рестаурација објеката 27.06.2020. субота 12:00 АС 2
14 Савремена архитектура 27.06.2020. субота 12:00 АС 2
15 Статика конструкција 2 27.06.2020. субота 12:00 2
16 Управљање квалитетом у грађевинарству 29.06.2020. понедељак 9:00 АС 2
17 Организација грађења 29.06.2020. понедељак 9:00 АС 3
18 Екологија 29.06.2020. понедељак 9:00 АП 2
19 Комунална инфраструктура 29.06.2020. понедељак 9:00 АП 2
20 Геодезија 29.06.2020. понедељак 12:00 АС 1
21 Математика 1 30.06.2020. уторак 9:00 АС,АП 1
22 Урбанизам 1 30.06.2020. уторак 12:00 ДС 2
23 Урбанизам 2 30.06.2020. уторак 12:00 ДС 3
24 Технологија грађења 30.06.2020. уторак 12:00 АП 3
25 Хидротехника 30.06.2020. уторак 12:00 АС 2
26 Регулатива у грађевинарству и архитектури 01.07.2020. среда 9:00 РЦ 3
27 Грађевинска економија 01.07.2020. среда 14:00 АП 2
28 Информатика за инжењере 02.07.2020. четвртак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
29 Софтвери у грађевинарству 02.07.2020. четвртак 9:00 РЦ 3
30 Примена рачунара 02.07.2020. четвртак 9:00 РЦ 2
31 Грађевински материјали 02.07.2020. четвртак 12:00 АС 1
32 Нацртна геометрија 03.07.2020. петак 9:00 АС, АП 1
33 Нацртна геометрија са перспективом 03.07.2020. петак 9:00 АС, АП 1
34 Заштита и безбедност на раду 03.07.2020. петак 9:00 РЦ 3
35 Информатика за инжењере 03.07.2020. петак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
36 Механика тла и фундирање 03.07.2020. петак 12:00 АС 2
37 Физика 04.07.2020. субота 9:00 АП 1
38 Савремене методе технологије и орг. грађења 04.07.2020. субота 10:00 У2 3
39 Савременае конструкције 04.07.2020. субота 10:00 ДС 3
40 Управљање инвестицијама 04.07.2020. субота 11:00 АС 3
41 Грађевинска механизација 04.07.2020. субота 11:00 АС 2
42 Математика 2 06.07.2020. понедељак 9:00 АС,АП 1
43 Металне и дрвене конструкције 1 06.07.2020. понедељак 12:00 АС,АП 2
44 Металне и дрвене конструкције 2 06.07.2020. понедељак 12:00 АС,АП 3
45 Грађевинске конструкције 2 07.07.2020. уторак 9:00 АС,АП 1
46 Архитектонске конструкције 2 07.07.2020. уторак 9:00 АС,АП 1
47 Бетонске конструкције 1 07.07.2020. уторак 12:00 АС,АП 2
48 Бетонске конструкције 2 07.07.2020. уторак 12:00 АС,АП 3

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.