Gradjevinski odsek

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Građevinski odsek

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
Školska 2017/2018. godina

PRIJAVA ISPITA:
      27. i 28. avgusta druga i treća godina
      29. avgusta prva godina

NAPOMENE:
      PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO U NAVEDENIM TERMINIMA.
      PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO UZ INDEKS.
      Prijava ispita vrši se uz dokaz o uplati svih dospelih rata školarine
      za školsku 2017/2018. godinu.

Na ispit obavezno poneti i indeks i ličnu kartu.

R.b. Predmet Datum Dan Vreme Sala Godina
1 Građevinske konstrukcije 1 31.08.2018. petak 9:00 AS,AP 1
2 Arhitektonske konstrukcije 1 31.08.2018. petak 9:00 AS,AP 1
3 Zaštita i bezbednost na radu 31.08.2018. petak 9:00 RC 3
4 Statika konstrukcija 1 31.08.2018. petak 13:00 AS 2
5 Završni radovi i unutrašnje instalacije 31.08.2018. petak 13:00 AP  3
6 Mehanika i otpornost materijala 01.09.2018. subota 9:00 AS,AP 1
7 Statika konstrukcija 2 01.09.2018. subota 9:00 RC 2
8 Restauracija objekata 01.09.2018. subota 9:00 DS 2
9 Savremena arhitektura 01.09.2018. subota 9:00 DS 2
10 Upravljanje investicijama  01.09.2018. subota 12:00 DS 3
11 Građevinska mehanizacija 01.09.2018. subota 12:00 DS 2
12 Saobraćajnice 2  01.09.2018. subota 13:00 AP 2
13 Enterijer 01.09.2018. subota 14:00 RC 3
14 Sintezni projekat 03.09.2018. ponedeljak 9:00 RC 3
15 Nacrtna geometrija  03.09.2018. ponedeljak 9:00 AS,AP 1
16 Nacrtna geometrija sa perspektivom 03.09.2018. ponedeljak 9:00 AS,AP 1
17 Ekologija 03.09.2018. ponedeljak 13:00 AS 2
18 Komunalna infrastruktura 03.09.2018. ponedeljak 13:00 AS 2
19 Urbanizam 1 04.09.2018. utorak 9:00 DS 2
20 Urbanizam 2 04.09.2018. utorak 9:00 DS 3
21 Građevinski materijali  04.09.2018. utorak 9:00 AP 1
22 Hidrotehnika 04.09.2018. utorak 9:00 AS 2
23 Regulativa u građevinarstvu i arhitekturi 04.09.2018. utorak 9:00 RC 3
24 Saobraćajnice 1  05.09.2018 sreda 9:00 AP 2
25 Osnove projektovanja 05.09.2018 sreda 9:00 DS 1
26 Projektovanje 05.09.2018 sreda 9:00 DS 2
27 Matematika 1 05.09.2018 sreda 9:00 AS 1
28 Softveri u građevinarstvu 06.09.2018. četvrtak 9:00 RC 3
29 Primena računara 06.09.2018. četvrtak 9:00 RC 2
30 Fizika 06.09.2018. četvrtak 9:00 AS 1
31 Geodezija 07.09.2018. petak 9:00 AS 1
32 Tehnički engleski jezik 07.09.2018. petak 11:00 U1 2
33 Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu 07.09.2018. petak 16:00 AP 2
34 Organizacija građenja 07.09.2018. petak 16:00 AP 3
35 Savremene metode tehnologije i organizacije građenja 08.09.2018. subota 9:00 U2 3
36 Savremene konstrukcije 08.09.2018. subota 11:00 U3 3
37 Građevinska ekonomija  08.09.2018. subota 11:00 AP 2
38 Matematika 2 10.09.2018. ponedeljak 9:00 AS,AP 1
39 Metalne i drvene konstrukcije 1 10.09.2018. ponedeljak 13:00 AS,AP 2
40 Metalne i drvene konstrukcije 2 10.09.2018. ponedeljak 13:00 AS,AP 3
41 Mehanika tla i fundiranje 11.09.2018. utorak 9:00 AS 2
42 Informatika za inženjere 11.09.2018. utorak prema rasporedu
na oglasnoj tabli
RC 1
43 Informatika za inženjere 12.09.2018. sreda prema rasporedu
na oglasnoj tabli
RC 1
44 Tehnologija građenja  12.09.2018. sreda 9:00 AS 3
45 Građevinske konstrukcije 2 13.09.2018. četvrtak 9:00 AS,AP 1
46 Arhitektonske konstrukcije 2 13.09.2018. četvrtak 9:00 AS,AP 1
47 Betonske konstrukcije 1 13.09.2018. četvrtak 13:00 AS,AP 2
48 Betonske konstrukcije 2 13.09.2018. četvrtak 13:00 AS,AP 3

 

OKTOBARSKI ISPITNI ROK - Školska 2017/2018. godina