ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      Од 24.08.2020. до 27.08.2020. године.
      Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ (ЗАКЉУЧНО СА 31.08.2020.) ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Грађевинске конструкције 1 31.08.2020. понедељак 9:00 АС, ДС 1
2 Архитектонске конструкције 1 31.08.2020. понедељак 9:00 АС, ДС 1
3 Статика конструкција 1 31.08.2020. понедељак 12:00 АС 2
4 Завршни радови и унутрашње инсталације 31.08.2020. понедељак 12:00 АП 3
5 Математика 1 01.09.2020. уторак 9:00 АС,АП 1
6 Технички енглески језик 01.09.2020. уторак 13:00 АП 2
7 Синтезни пројекат 02.09.2020. среда 9:00 РЦ 3
8 Основе пројектовања 02.09.2020. среда 9:00 АС 1
9 Пројектовање 02.09.2020. среда 9:00 АС 2
10 Геодезија 02.09.2020. среда 9:00 АП 1
11 Саобраћајнице 1 02.09.2020. среда 12:00 АС 2
12 Управљање квалитетом у грађевинарству 03.09.2020. четвртак 9:00 АС 2
13 Организација грађења 03.09.2020. четвртак 9:00 АС 3
14 Екологија 03.09.2020. четвртак 9:00 АП 2
15 Комунална инфраструктура 03.09.2020. четвртак 9:00 АП 2
16 Математика 2 04.09.2020. петак 9:00 АС,АП 1
17 Урбанизам 1 04.09.2020. петак 12:00 ДС 2
18 Урбанизам 2 04.09.2020. петак 12:00 ДС 3
19 Технологија грађења 04.09.2020. петак 12:00 АП 3
20 Хидротехника 04.09.2020. петак 12:00 АС 2
21 Ентеријер 05.09.2020. субота 9:00 РЦ 3
22 Механика и отпорност материјала 05.09.2020. субота 9:00 АС, АП 1
23 Рестаурација објеката 05.09.2020. субота 12:00 У4 2
24 Савремена архитектура 05.09.2020. субота 12:00 У4 2
25 Статика конструкција 2 05.09.2020. субота 12:00 2
26 Саобраћајнице 2 05.09.2020. субота 12:00 АС 2
27 Регулатива у грађевинарству и архитектури 07.09.2020. понедељак 9:00 РЦ 3
28 Физика 07.09.2020. понедељак 9:00 АС 1
29 Грађевинска економија 07.09.2020. понедељак 12:00 АП 2
30 Информатика за инжењере 08.09.2020. уторак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
31 Софтвери у грађевинарству 08.09.2020. уторак 9:00 РЦ 3
32 Примена рачунара 08.09.2020. уторак 9:00 РЦ 2
33 Нацртна геометрија 09.09.2020. среда 9:00 АС, АП 1
34 Нацртна геометрија са перспективом 09.09.2020. среда 9:00 АС, АП 1
35 Заштита и безбедност на раду 09.09.2020. среда 9:00 РЦ 3
36 Механика тла и фундирање 09.09.2020. среда 12:00 АС 2
37 Металне и дрвене конструкције 1 10.09.2020. четвртак 9:00 АС,АП 2
38 Металне и дрвене конструкције 2 10.09.2020. четвртак 9:00 АС,АП 3
39 Грађевински материјали 10.09.2020. четвртак 12:00 АС 1
40 Грађевинске конструкције 2 11.09.2020. петак 9:00 АС,АП 1
41 Архитектонске конструкције 2 11.09.2020. петак 9:00 АС,АП 1
42 Информатика за инжењере 11.09.2020. петак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
43 Бетонске конструкције 1 11.09.2020. петак 12:00 АС,АП 2
44 Бетонске конструкције 2 11.09.2020. петак 12:00 АС,АП 3
45 Савремене методе технологије и организације грађења 12.09.2020. субота 10:00 АП 3
46 Савременае конструкције 12.09.2020. субота 10:00 ДС 3
47 Управљање инвестицијама 12.09.2020. субота 11:00 АС 3
48 Грађевинска механизација 12.09.2020. субота 11:00 АС 2

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - Школска 2019/2020. година