GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Феријална (летња) пракса · Грађевински одсек

 

06.03.2019.

ФЕРИЈАЛНА (ЛЕТЊА) ПРАКСА
2018/19 школске године

 • Феријална пракса се обавља за време летњег распуста текуће школске године.
 • Феријална пракса се обавља на градилиштима или пројектним бироима (за архитектонски смер).
 • Студенти сами налазе предузеће односно фирму где ће обављати феријалну праксу.
 • Дневник феријалне праксе се купује у скриптарници Школе.
 • Студент за време трајања феријалне праксе води Грађевински дневник односно уноси радове или посао који се обавља на градилишту или бироу.
 • На свакој страни дневника феријалне праксе мора бити уписан датум, мора бити потписан како студент, тако и ментор на градилишту или бироу, поред потписа ментора мора стајати лиценцни печат (може бити шестоугаони за менторе који су завршили факултет односно трапезасти за менторе са високом школом). На првој насловној страни дневника мора поред назива фирме/предузећа у којој се обавља феријална пракса да стоји печат самог предузећа.
 • Дневник се може попуњавати графитном оловком или хемијском оловком.
 • Трајање феријалне праксе износи 26 до 30 радних дана (са суботама).
 • Феријална пракса се мора обавити са почетком најраније 17. јуна. 2019. године а успешно завршити најкасније до 04. октобра 2019.  године.
 • Један од услова за упис на трећу годину студија је обављена феријална пракса.
 • Уз дневник феријалне праксе прилаже се и пријава за Феријалну праксу, студенти који студирају на буџету (плава пријава) не плаћају пријаву испит док студенти који су у статусу самофинансирајућих (црвена пријава) плаћају на име полагања феријалне праксе цену испита (800,00 дин).
 • Пријава се не предаје у студентску службу, већ се прилаже заједно са дневником.
 • Предаја дневника феријалне праксе ће се вршити од 2. септембра 2019. године у Рачунском центру ВГГШ код координатора за праксу (Марко Вуковић).

Координатор за праксу
Марко Вуковић