GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Ferijalna (letnja) praksa · Građevinski odsek

 

01.10.2018.

Обавештење за феријалну праску 2017/18:

Пријаве за феријалну праксу се могу подићи у

Уторак 02.10.2018. од 8 до 9 часова.
Среда 03.10.2018. од 8 до 9 часова.
Четвртак 04.10.2018. од 8 до 9 часова.

Referent za stručnu praksu


 

19.09.2018.

OBAVEŠTENJE - PREDAJA DNEVNIKA:

Predavanje dnevnika ferijalne (letnje) prakse obavljaće se od ponedeljka do srede (24.09., 25.09, i 26.09. od 08:00 do 9:00 časova) u računskom centru Škole.

Referent za stručnu praksu


 

30.05.2016.

FERIJALNA (LETNJA) PRAKSA
2015/16 školske godine

 • Ferijalna praksa se obavlja za vreme letnjeg raspusta tekuće školske godine.
 • Ferijalna praksa se obavlja na gradilištima ili projektnim biroima (za arhitektonski smer).
 • Studenti sami nalaze preduzeće odnosno firmu gde će obavljati ferijalnu praksu.
 • Dnevnik ferijalne prakse se kupuje u skriptarnici Škole.
 • Student za vreme trajanja ferijalne prakse vodi Građevinski dnevnik odnosno unosi radove ili posao koji se obavlja na gradilištu ili birou.
 • Na svakoj strani dnevnika ferijalne prakse mora biti upisan datum, mora biti potpisan kako student, tako i mentor na gradilištu ili birou, pored potpisa mentora mora stajati licencni pečat (može biti šestougaoni za mentore koji su završili fakultet odnosno trapezasti za mentore sa višom školom). Na prvoj naslovnoj strani dnevnika mora pored naziva firme/preduzeća u kojoj se obavlja ferijalna praksa da stoji pečat samog preduzeća.
 • Dnevnik se može popunjavati grafitnom olovkom ili hemijskom olovkom.
 • Trajanje ferijalne prakse iznosi 26 do 30 radnih dana (sa subotama).
 • Ferijalna praksa se mora obaviti sa početkom najranije 20. juna tekuće godine a uspešno završiti najkasnije do 30. septembra iste godine.
 • Jedan od uslova za upis na treću godinu studija je obavljena ferijalna praksa.
 • Uz dnevnik ferijalne prakse prilaže se i prijava za Ferijalnu praksu, studenti koji studiraju na budžetu (plava prijava) ne plaćaju prijavu ispit dok studenti koji su u statusu samofinansirajućih (crvena prijava) plaćaju na ime polaganja ferijalne prakse cenu ispita (800,00 din).
 • Prijava se ne predaje u studentsku službu veće se prilaže zajedno sa dnevnikom.
 • Predaja dnevnika ferijalne prakse će se vršiti od 5. Septembra tekuće godine u Računskom centru VGGŠ kod koordinatora za praksu (Marko Vuković).

Koordinator za praksu
Marko Vuković