ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Završni radovi


НАЧИН ФОРМИРАЊА К0НАЧНЕ ОЦЕНЕ

Р.б. БРОЈ БОДОВА Писмени испит
1 Од 0 до 23 5(пет)
2 23,24,25,26, 6(шест)
3 27,28,29,30,31, 7(седам)
4 32,33,34,35,36, 8(осам)
5 37,38,39,40,41, 9(девет)
6 42,43,44.45,46 10(десет)

Услов за излазак на писмени испит је позитивна оцена из елабората
Коначна оцена се формира као збир оцене на елеборату 40% и оцене на писменом испиту 60%


 

Погледајте увећано (леви клик) или преузмите документ (десни клик>save link as):


ПЛАН НАСТАВЕ - 122кб  


СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ - 98кб