21.11.2019.

Предиспитни поени:

 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме вежбе кол 1 тест УКУПНО оцена
1 202/17 Црвенков  Зоран 4 20   24  
2 209/17 Пирнат Марта 3 19   22  
3 210/17 Тешић  Јелена 5 20   25  
4 212/17 Радуловић  Слађана 4 19   23  
5 215/17 Радука  Дина 2 17   19  
6 217/17 Драшкић Ђурђа 4 19   23  
7 224/17 Миленковић Ивана 3 20   23  
8 228/17 Чоловић  Кристина 4 20   24  
9 229/17 Михајловић  Андреа 3 17   20  
10 230/17 Миљушевић  Марко 2 20   22  
Генерације 12,11,10,09,08,07,06...
11 231/16 Живојиновић Стеван 2 17   19  
максималан бр поена
вежбе 10
колоквијум 1 20
колоквијум 2 10
есеј 20
испит 40