ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Управљање квалитетом у грађевинарству


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 289 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 164 kb

 

Предавања:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
18.03.2020. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА 315 kb
18.03.2020. 01. Квалитет - увод 686 kb
18.03.2020. 02. Квалитет - увод 2 642 kb
18.03.2020. 03. Квалитет - Стандарди 1 MB
18.03.2020. 04. Квалитет - Документација 447 kb
18.03.2020. Семинарски рад: Јелена Плавшић 142 kb
18.03.2020. Семинарски рад: Ксенија Великинац
- Акредационо тело и институт за стандардизацију
1020 kb
25.03.2020. 05. Квалитет - Обрачун површине и запремине објекта. 633 kb
25.03.2020. 06. Квалитет - УГОВОРИ О ГРАЂЕЊУ 1.2 MB